V MIESTNOM SPOLOČENSTVE BÁČSKY PETROVEC ZA MIMORIADNEHO STAVU

V krušných chvíľach rozmachu pandémie COVID-19, ktorá od začiatku marca doľahla aj na našu krajinu, nie je jednoduché zostať ľahostajným. Deň čo deň na nás doliehajú nepríjemné informácie, keď minúta po minúte ľudské životy visia na vlásku, niet im pomoci aj napriek maximálnemu úsiliu lekárov a včasnému zákroku. Pandémia koronavírusu kosí, nemilosrdne odoberá ľudské životy. Zasahuje nielen tie ohrozené kategórie, chronicky chorých, zasahuje bez rozdielu, útočí znenazdajky a zákerne. Preto v núdzových chvíľach, keď je platný zákaz vychádzania z domu, keď nielen v našej krajine, ale takmer v celom svete v mimoriadnej situácii pomoc potrebujú nielen osoby nad 65 rokov, ale aj mladšie, s chronickými ochoreniami, keď neviditeľný nepriateľ oberá o životy a vytrhuje z kruhu rodiny našich blízkych, každá pomoc príde vhod. Nielenže si to uvedomili, ale je to proste záväzkom členov Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec. Volení ľudom, z ľudu, pre ľud jednotliví členovia si plne uvedomili dôležitosť situácie, v ktorej sa nachádzajú, tiež, že je pre niekoho ich málo priveľa, že jednotliví naši spoluobčania potrebujú pomoc, sú nevládni, alebo jedným slovom odsúdení sú na pomoc iných. Preto nešetriac seba, bez ohľadu na zložitosť situácie, pomáhajú, nešetria seba. Keď je to potrebné, ochotne vyhovejú prosbe, už či je potrebné odskočiť do banky pre dôchodok, alebo na nákupy, či poplatiť účty. Sú tu pre svojich občanov. Na svojom pracovnom mieste je od rána od 7.00 hodiny do 15.00 h tajomník Miestneho spoločenstva, ktorý prijíma telefonické hovory a buďto odpovie na otázky, alebo si pripíše, keď niekto niečo potrebuje. K tomu chvályhodná je aj spolupráca s Obecnou organizáciou Červeného kríža, s tamojším Strediskom pre sociálnu prácu, tiež nemenej významná s obecnými štruktúrami. V tomto vírusovom mimoriadnom stave je dobré to, že sú naši občania veľmi zodpovední, s potešením odkazujú z Miestneho spoločenstva, i keď predsa sú tam pre občanov. Zatiaľ je prihlásených desať dobrovoľníkov, ktorí ešte nateraz zvládajú situáciu, sú ochotní priskočiť na pomoc, keď treba.  Keď ide o telefonické hlásenie, stane sa, že denne zavolá zo dvadsať občanov, kým inokedy je ten počet aj do desať, na čo znovu možno povedať, že pravidlo je, že niet pravidlo. Občanov zaujímajú otváracie hodiny predajní, tiež lekární, niekedy proste pohovoriť si s niekým. V tomto mimoriadnom stave všetci spolu máme byť vedomí, že treba uctievať príkazy lekárov, treba sa chrániť, rúško a rukavice povinne nosiť, čím chránime nielen seba, ale aj iných. Všetko to v prospech nášho zdravia a rýchlejšieho zvíťazenia nad nákazlivým nebezpečným nepriateľom.   Anna Horvátová       Ochotne priskočia na pomoc občanom v mimoriadnom stave, pred odchodom do terénu najprv však dohovor – Samuel Šuľan, podpredseda Rady Miestneho spoločenstva (prvý zľava), Anna Speváková, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu, a Šťastko Durgala, tajomník Miestneho spoločenstva