V4+ AKADEMIJA MLADIH POSLOVNIH ŽENA LIDERA

Projekat “V4+ Akademija mladih poslovnih žena lidera” ima za cilj da okupi 25 mladih, ambicioznih žena iz Češke, Poljske, Republike Srbije, Slovačke i Mađarske, kako bi ih opremili poslovnim i interpersonalnim veštinama. Tokom V4 + Akademije mladih poslovnih žena lidera, eksperti, stručnjaci za izjednačavanje mogućnosti na tržištu rada, žene koje igraju ključne uloge u poslu, podeliće sa učesnicama svo svoje iskustvo u pregovorima, poslovnoj proceni, upravljanju projektima i radiće na veštinama emocionalne inteligencije – komunikaciji, samopouzdanju, davanju povratnih informacija, asertivnosti – na način koji omogućava mladim poslovnim ženama da iskoriste prednosti svih ženskih osobina koje zaista poseduju i svih pozitivnih stereotipa o tim osobinama koje postoje u poslovnom okruženju. Naš sledeći korak bio bi upravo motivisanje studentkinja na završnoj godini studija i nedavnih diplomaca da se prijave, prema tome, ukoliko ste u mogućnosti, molimo Vas da podržite ovaj projekat ispratite i podelite na svojim kanalima. Link za prijavu pogledajte  OVDE