ВЛАДА АПВ ПОМАЖЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕКОГРАНИЧНИХ ПРОЈЕКАТА

„Влада АПВ и ресорни секретаријат за привереду ће и у будуће помагати реализацију прекограничних пројеката који имају за циљ унапређење конкурентности привреде,пољопривреде ,јачање малих и средњих предузећа  и отварање нових радних места. Честитам граду Сомбору и партнерима на одобреном прекограничном пројекту Интеррег-ИПА Хрватска – Србија , „Успостављање одрживих кластера“ а који се са успехом реализује са партнерима из Р.Хрватске тј.града Белишћа.Укупна вредност пројекта је 1.1 милион евра а град Сомбор је пример добре праксе како се квалитетним пројектима успешно привлаче ино извори финансирања па је тако остарен прилив од преко 15 милиона евра по основу перекограничних пројеката. Секретаријат за привреду је у претходне 4 године издвојио 59 милиона динара за подршку 21 кластера у АП Војводини и то за набавку опреме и неопходних средстава за рад. Такође, ресорни секретаријат за финансије учествује са 15 %  обавезних средстава  у помоћи партнерима из АПВ на прекограничним пројектима. „