ЗА МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2022. ГОДИНИ 47,5 МИЛИОНА ДИНАРА Саопштење са седнице Покрајинске владе

Покрајинска влада донела је данас Покрајински акциони план запошљавања у АП Војводини за 2022.  годину, којим се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују мере које ће бити реализоване како би се омогућило одрживо повећање запослености у Покрајини. За реализацију мера запошљавања у 2022. години обезбеђено је 47,5 милиона динара, и то за субвенције незапосленим лицима за самозапошљавање, субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица, јавне радове и стручну праксу. Како се у овом планском документу наводи, приоритети политике запошљавања у овој години јесу подршка отварању нових радних места и смањење стопе незапослености, веће улагање у људске ресурсе побољшањем образовања и обука, као и максимално коришћење Едукативног центра, с циљем да се усклади понуда и потражња на тржишту рада, те промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности на тржишту рада. При изради Покрајинског плана запошљавања узети су у обзир стратешки правци и циљеви Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, као и циљеви, приоритети и планиране активности усвојених националних стратегија и развојних докумената. На данашњој седници издвојено је 24,2 милиона динара за финансирање енергетске санације објекта спортске хале у Гајдобри.