ЗА ОБНОВУ АЛМАШКОГ КРАЈА 35 МИЛИОНА ДИНАРА Саопштење са седнице Покрајинске владе

ЗА ОБНОВУ АЛМАШКОГ КРАЈА 35 МИЛИОНА ДИНАРА Саопштење са седнице Покрајинске владе

Покрајинска влада је данас донела решење да се издвоји 35 милиона динара за прву фазу обнове Алмашког краја у Новом Саду, а новац је намењен за израду пројектне документације.

Алмашки крај је одлуком Владе Србије од пре две године, утврђен за просторно културно-историјску целину.  Настао је између 1716. и 1718. године, а први потези Алмашког краја уочљиви су већ на мапи града из 1745. године. На плану Новог Сада из 1877, видљива је данашња урбана матрица и парцелација Алмашког краја, са карактеристичним српским градитељским наслеђем. Највећи број сачуваних кућа у овом делу града из друге је половине XIX века и првих деценија XX века.