ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ХАЛА У МИЛИЋИМА, У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 250.000 ЕВРА

Покрајинска влада, преко Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, издвојила је данас 250.000 евра (30 милиона динара) за суфинансирање изградње производних хала у индустријској зони у општини Милићи, у Републици Српској. Укупна вредност инвестиције је 500.000 евра, а заједнички ће је реализовати Покрајинска влада и Влада Републике Српске. На површини од око 2.000 квадратних метара биће изграђене и инфраструктурно опремљене две производне хале, чиме ће се обезбедити услови за долазак домаћих и страних инвеститора. Ова заједничка инвестиција Покрајинске владе и Владе Српске, омогућиће бржи привредни развој општине Милићи и тог дела Подриња, отварање нових радних места и услове за бољи живот грађана, с општим циљем да се заустави миграција из неразвијених општина из Републике Српске према АП Војводини. На данашњој седници Покрајинска влада издвојила је и 27,5 милиона динара за суфинансирање израде техничке документације за реконструкцију саобраћајница са пратећом инфраструктуром на Булевару цара Лазара у Новом Саду.