ЗАЈЕДНИЧКА САРАДЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ

У Привредној комори Војводине (ПКВ) данас је одржан стручни скуп „Транспорт опасне робе 2019“ у циљу безбедног транспорта опасне робе у Републици Србији, а у организацији Групације за транспорт опасне робе при Удружењу услуга ПКВ и Кластера опасне робе Србије (КОРС). Том приликом, разговарало се на неколико тема: „Предлози и измене Закона о транспорту опасне робе и Измене АДР/РИД 2019“ (Европски споразуми о међународном друмском и железничком транспорту опасног терета), „Саветник за безбедност у транспорту опасне робе и Саветник за хемикалије као блиски сарадници“, „Класификација и категоризација опасног отпада и опасан отпад као опасна роба“, „Ванредан догађај у транспорту опасне робе“ и „Вредновање рада саветника за безбедност у транспорту опасне робе“. Модератор стручног скупа била је Јелена Ходак, председник Групације за транспорт опасне робе која је истакла да је Групација до сада давала мишљења на Стратегију развоја транспорта опасне робе, мишљења на предлог измене Закона о транспорту опасне робе, као и различите иницијативе. „Предлози за измене Закона о транспорту опасне робе у већини су усвојени, померили смо извештавање саветника са досадашњег 1. фебруара на 1. март, што је значајно олакшало рад саветника – прикупљање података и састављања извештаја. Подржали смо предлог КОРС-а да на границама транспорт АДР робе има приоритет  Нису сви предлози усвојени, али ћемо ми у нашем даљем раду и залагањем и даље инсистирати на свим тим предлозима“, рекла је Ходак и додала да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) препознало КОРС и Групацију као стручне сараднике из ове области, те је послало превод АДР-а 2019. њима на мишљење. Испред Удружења услуга ПКВ, скуп је отворио секретар Бранислав Мамић, истакавши значај заједничке сарадње за побољшање када је у питању транспорт опасне робе у Републици Србији. Виши самостални стручни сарадник у Удружењу услуга Славица Хајдер рекла је да је потребно континуирано праћење новитета у законској регулативи, јер се она, како је рекла, стално мења, што захтева прилагођавање новим захтевима транспорта опасне робе. „Групација за транспорт опасне робе у ПКВ постигла је завидне резултате, а јако добру сарадњу имамо са Одсеком за транспорт опасне робе МГСИ. У већини случајева, они су уважили наше примедбе, мишљења и иницијативе које су чланови Групације на седницама предлагали. Том раду, допринео је наравно и КОРС. Мислимо да заједничким радом можемо доћи до циља, односно до побољшања услова привређивања за наше чланице“, рекла је Славица Хајдер. Додала је да је у досадашњем заједничком раду акценат био на законској регулативи и да су захваљујући тој сарадњи, упућени коментари и мишљења на Стратегију развоја транспорта опасне робе за период 2017 – 2025. године, као и мишљења и предлози за измену Закона о транспорту опасне робе и превода АДР 2019. Хајдер је додала да су они заједно учествовали и у креирању Водича за транспорт опасне робе. „Иницијатива која је ушла у измену Закона допринела је томе да транспорт АДР робе сада има приоритет на граничним прелазима“, рекла је Милана Секулић, председник КОРС и саветник за безбедност у транспорту опасне робе и додала да Закон о транспорту опасне робе у Србији није заживео у довољној мери као што је у Европској унији. „Од изузетног је  значаја оно што је урадио КОРС у предлогу побољшања превода АДР-а, који се мења на сваке две године. Пре него што у Србији буде имплементиран, траже се мишљења стручне јавности управо на тему превода“, рекао је представник УО КОРС Бранко Вукобратовић и истакао значај одржавања овог стручног скупа, јер се на тај начин, како је рекао износи оно што је потреба привреде у реализацији и спровођењу законских прописа. КОРС је основан у јуну 2017. године у Новом Саду, на Оснивачкој скупштини која је одржана у ПКВ, а на иницијативу Железничког инжењерског друштва, у сарадњи са ПКВ. На иницијативу КОРС, при Удружењу услуга ПКВ три месеца касније основана је Групација за транспорт опасне робе, у чијем раду активно учествују и представници КОРС. Кабинет председника Привредне коморе Војводине