ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДУХВАТ ОБЈАВЉИВАЊА ИЗАБРАНИХ ЗЕНИТИСТИЧКИХ ДЕЛА

Културни центар Војводине „Милош Црњански” ће у сарадњи са Банатским културним центром, са којим већ годинама остварује успешну сарадњу, током ове године, у оквиру своје издавачке делатности, објавити прво коло у осам томова изабраних зенитистичких дела. Директори оба културна центра, Ненад Шапоња у име Културног центра Војводине „Милош Црњански” и Радован Влаховић у име Банатског културног центра, потписали су данас уговор о детаљима овог издавачког подухвата. Руководилац овог пројекта ће бити Мирко Себић, уредник за издавачку делатност у Културном центру Војводине „Милош Црњански”. Изабрана књижевна дела аутора зенитистичког покрета садржаће осам књига чији ће коначан избор направити Уредништво и Издавачки савет. Изабрана дела укључиће ауторе: Љубомира Мицића, Бранка Ве Пољанског, Ивана Грола, Бошка Токина, Марјана Микца и друге. Свака књига ће имати нови предговор или поговор, односно ново читање и тумачење дела. Формиран је посебан Уређивачки одбор који чине стручњаци који би изабрали и приредили овај избор, у чијем саставу су: Симон Грабовац, Радован Влаховић и Милош Јоцић, а у саставу Издавачког савета су: др Милан Мицић, др Сава Дамјанов, др Гојко Тешић. Значај овог пројекта је у томе што, до сада, књижевна дела нашег најоригиналнијег и у Европи најпознатијег авангардног уметничког покрета (зенитизма) нису тумачена и вреднована кроз књижевну оптику, већ су досадашња тумачења била углавном кроз историју уметности, као и кроз објављивања репринта часописа „Зенит“. Крајње је време да књиге зенитистичких аутора доживе ново читање и тумачење и да неправда учињена од стране претходних генерација буде исправљена. Сарадници на овом пројекту су: Милош Јоцић, Снежана Савкић, Светлана Милашиновић, Нина Стокић, Јелена Марићевић, Милана Штета, Андреа Беата Бицок, Милана Поучки, Јелена Ђорђевић, Ивана Миљак, Младен Ђуричић, Ненад Станојевић, Виктор Шкорић, Василије Милновић, Владимир Петровић, др Предраг Тодоровић, Маша Вујиновић, Драгана Бошковић и други.