ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА ПАРКИНГА У БАНАТСКОЈ УЛИЦИ

ЈКП „Паркинг сервис” завршило је радове на санацији оштећења на паркиралишту у Банатској улици, на Детелинари, на површини од око 350 квадратних метара. Разлог за санацију је утицај атмосферских прилика, деловање коренског система дрвећа, као и дотрајалост подлоге, услед чега је и дошло до оштећења и задржавања воде на паркинг местима. Газећа површина паркинг места обновљена је уградњом бетонских „меба” елемената, уз очување постојећих стабала и зелених површина, а око паркиралишта су изграђене бетонске каналете за одвод површинских вода и асфалтиране приступне саобраћајнице до паркиралишта. Радови су извођени на основу налога Градске управе за инспекцијске послове. Ови радови представљају наставак уређења паркиралишта на Детелинари, која нису у зони наплате. Да подсетимо, у претходном периоду уређена су паркиралишта у улицама Веселина Маслеше, Панчевачкој, Солунској и Париске комуне.