ЗАВРШЕНО ЈЕ ОСВЕШТАЊЕ КУЋА – ЗАКОНЧЕНЕ ПОШВЕЦАНЄ ОБИЦОХ

Са Богојављенском водом се сваке године освештају куће свих гркокатоличких верника у обреду који је у Општини Жабаљ и местима која припадају тој црквеној општини и парохији и ове године извршио свештеник о. Михаил Холошњај руководилац ђурђевачке и госпођиначке гркокатоличке парохије. Овогодишње освештање кућа је почело одмах по празнику Богојављење по јулијанском календару, понедељак 21. јануара и недавно је завршено. Свештеник сваке године освешта куће по устаљеном распореду у Ђурђеву, Госпођинцима и Темерину. Статистику који свешетик редовно записује и ове године је поражавајућа јер се примећује да има све мање гркокатоличких верника, кућа, фамилија. У Ђурђеву је освештано око триста кућа, у Госпођинцима седамдесет осам, а у Темерину три. Освештање кућа је лепа прилика да се парохијани сретну и попричају са својим свештеником, па су га сви нестрпљиво дочекали и онда са њим причали на разне теме. О породици, деци, унуцима, о вери, обичајима, новостима у верском и црквеном животу и слично.  Да подестимо, на Богојављење 19. јануара, по јулијанском календару присећа на догађај на реци Јордан када је Јоан Пророк крстио Исуса Христа. Присећајући се тог догађаја истог дана сваке године се у цркви на Службу освешта вода коју парохијани затим односе у своје куће.    За војвођанске.рс : Б. Ђурђев    З Богоявлєнску воду ше каждого року пошвецаю шицки обисца грекокатолїцких вирнїкох у обряду котри у Општини Жабель и местох котри припадаю тому опществу и того року окончел священїк о. Михаил Холошняй руководитель дюрдьовскей и ґосподїнскей грекокатолїцкей парохиї. Тогорочне пошвецанє обисцох почало такой по швету Богоявлєнє по юлиянским календаре, пондзелок 21. януара и нєдавно є закончене. Священїк каждого року пошвеца обисца по узвичаєним розпорядку у Дюрдьове, Ґосподїннцох и Темеринє. Статистика котру священїк поряднє записує и того року поражаваюца бо обаченє же єст вше менєй грекокатолїцких вирнїкох, обисца, фамилиї. У Дюрдьове пошвецени коло тристо пейдзешат, у Ґосподїнцох седемдзешат осем, а у Темеринє три обисца. Крем святочного обраяду пошвецаня обисца з нука тот красна нагода же би ше парохиянє стретли и побешедовали зоз своїм священїкох, та го шицки нєсцерплїво дочековали и вец з нїм бешедовали на рижни теми. О фамилиї, о дзецох, унучатох, о вири, обичайох, новосцох у церковним и вирским живоце и подобне. Най здогаднєме, на Богоявлєнє 19. януара, по юлиянским календаре здогадуєме ше на подїю на рики Йордан кед Йоан Пророк покресцел Исуса Христа. Здогадуюци ше того на исти дзень каждого року на Служби у церквох пошвеца ше вода котру парохиянє потим одноша до своїх обисцох. За войводянски.рс : Б. Дюрдєв     

Ostavite odgovor