ЗАВРШЕНО САНИРАЊЕ БИЉНЕ ДЕПОНИЈЕ У КУЦУРИ

Екипе Пословне јединице  „Чистоћа“ ЈКП „Комуналац“ Врбас завршиле су радове на санaцији биљне депоније у Куцури. Уређење овог простора обављено је  на основу решења Одељења за инспекцијске послове општинске управе Врбас, јер се после само три месеца од последњег чишћења отпад поново нагомилао. „Највећи проблем овог сметлишта није сама површина депоније, него зелени појас дуж приступног пута депонији. Ту је у дужини од две стотине метара било нагомилано много смећа, које смо комбинованом машином и са два  кипер камиона уклонили и пренели на простор саме депоније“, рекао је Младен Павловић, пословођа ПЈ „Чистоћа“. Председник савета Месне заједнице Куцура, Стеван Самочета, рекао је да се на депонији намењеној искључиво за биљни отпад опет нагомилало разноврсно смеће. Уз помоћ ЈКП „Комуналац“ и новчане помоћи општине Врбас депонија је поново санирана. Према његовим речима највећи проблем стварају сами грађани несавесним одлагањем отпада. Како би се овај проблем решио он је најавио увођење видео надзора и веће казне за несавесне појединце и предузећа. Комуналци апелују на грађане да користе ово сметлиште искључиво за биљни отпад, што је и његова намена, те да не бацају смеће на местима која нису за то предвиђена. Несавесним поступањем загађује се животна средина и угрожава здравље људи и животиња.