ЖИВАНА ЖИВАНОВИЋ: БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА РОМЕ ЗА КУПОВИНУ МАШИНА И ОПРЕМЕ

У Сремским Карловцима одржан је састанак са припадницима ромске националности о могућности конкурисања за бесповратна средства за набавку машина и опреме. Чланица Општинког већа информисала је припаднике ромске националности да кандидати, који буду испуњавали услове, имају могућност да по пројекту добију 3.000 евра у динарској противвредности. Такође ће добијати подршку за регистрацију фирме и плаћање књиговодствених услуга у трајању од шест месеци. Подршка се спроводи у оквиру пројекта ,,Унапређење социо економске ситуације маргинализованих група у Војводини“ у сарадњи општине Сремски Карловци и Екуменске хуманитарне организације. Чланица Општинског већа Сремсих Карловаца за   спорт, омладину и социјалну политику  Живана Живановић одржала је данас састанак с припадницима ромске националности информисала их о правилима и условима конкурса. – Изузетно је важно да информишемо све Роме и Ромкиње о могућностима и бенефитима које конкурс пружа. Такође, сви заједно треба да радимо на разбијању предрасуда. А то ћемо на најбољи начин учинити тако што ће се све више Рома и Ромкиња образовати, усавршавати и запослити – рекла је Живана Живановић. Конкурс је отворен до 23. априла, пријаве се подносе на имејл: prijava@ehons.org.