POSETA RADIONICI ZA IZRADU PROIZVODA OD ČOKOLADE

POSETA RADIONICI ZA IZRADU PROIZVODA OD ČOKOLADE

Dana 30.09 2019. Zamenik sekretara za privredu Pavle Počuč, posetio je domaću radionicu za izradu proizvoda od čokolade „Chocolatera Jelena“ u Novom Sadu.

„Pokrajinski sekretarijat za privredu i Vlada Apv poseban akcenat stavljaju na podršku ženskom preduzetništvu, ekonomskom osnaživanju žena preduzetnica i negovanju starih zanata u našoj pokrajini.

Putem naših konkursa i ovaj poslovni poduhvat mlade preduzetnice je dobio bespovratna sredstva za nabavku opreme i u potpunost opravdao podršku i svoju namenu.