PROGRAM PODRŠKE EU INKLUZIJI ROMA – PROGRAMO INĆARIPE EU PALA INKLUZIJA RROMENGI

PROGRAM PODRŠKE EU INKLUZIJI ROMA – PROGRAMO INĆARIPE EU PALA INKLUZIJA RROMENGI

U prostorijama Centra za proizvodnju znanja i veština, održan je sastanak sa 9 osnovnih škola sa teritorije grada Novog Sada na kom su učestvovali predstavnici školskih timova za prevenciju osipanja učenika iz obrazovnog sistema. Ovaj inicijalni sastanak održan je u okviru prve faze projekta „Novi Sad za jednakost devojaka i devojčica romske nacionalnosti“ koji realizuje […]

Pročitajte više...