Преподне и пре подне

Често смо сведоци учестале правописнe недоумице како писати преподне и пре подне, односно како разликовати именицу преподне од прилошког израза пре подне. Именица преподне означена је као период од јутра до 12 сати посматрано у целини, деклинира се (мења се) као именица средњег рода (иако у Речнику Матице српске стоји да је м. рода) и као именицу препознајемо је у примерима који су наведени у Речнику Матице српске: „Једног сунчаног новембарског преподнева седели смо у парку.“ Међутим, пре подне третирамо као прилошки израз онда када у нашем исказу нема никаквих синтаксичких путоказа да је у питању именица, тј. када уз њу не стоји ниједан други конституент (заменица или придев), већ израз представља само временску одредбу, нпр. „Доћи ћу код тебе пре подне да завршимо посао“; „Видимо се пре подне“ итд. Исти третман имају и други прилошки изрази тог типа, као што су до подне, по подне, после подне итд.

Ostavite odgovor