50 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА OДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Покрајинска влада је на данашњој седници, којој је председавао потпредседник Владимир Галић, донела решење да се издвоји 50 милиона динара за oдржавање саобраћајница на територији града Новог Сада. Покрајинска влада и Град Нови Сад настављају са реализацијом пројеката од заједничког интереса, a међу приоритетима је улагање у саобраћајну инфраструктуру и одржавање саобраћајница на територији Новог Сада. Тиме се стварају услови за безбедно и ефикасно одвијање саобраћаја, као и за даљи економски и привредни раст града и приградских насеља. Покрајинска влада је донела и Одлуку о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације, на чијем челу је председница Маја Гојковић.