BESPLATNE OBUKE ZA KUVARE – BI POĆINIMASKO SIĆOPE PALA E KIRAVNE

Udruženje romskih studenata u saradnji sa Nemačkim GIZ-om, je do sada realizovalo obuke različitih zanimanja, kao što su: Frizer, manikir, pedikir,rukovodilac građevinskih mašina, pekar, knjigovođa. Ove obuke je pohađalo i uspešno završilo 165 polaznika. Ovim putem Udruženje studenata, poziva sve nezaposlene pripadnike/ce  romske zajednice uzraste od 16 – 60 godina starosti, da se prijave na besplatan kurs za KUVARE. Obuka će se realizovati u Edukativnom centru  u  Novom  Sadu,  državnoj ustanovi čije su obuke akreditovane, a sertifikati koje dobijate prepoznati. Za sve polaznike koji nisu iz Novog Sada obezbeđeni su smeštaj i obroci u Edukativnom centru, dok su za polaznike iz Novog Sada i okoline obezbeđene mesečne autobuske karte i obroci tokom obuke. U obuci za KUVARE možete učestvovati čak iako nemate završenu osnovnu školu. Prijave na obuku su do ponedeljka 23. oktobra 2019. godine. Na obuke se prijavljujete pozivom na jedan od sledećih brojeva: 066/85-50-928; 065/85-50-927 ili 065/85-50-929.   Za vojvodjanske.rs: Aleksandra Nikolić   BI POĆINIMASKO SIĆOPE PALA E KIRAVNE O Ćidipe rromane studentengo ando jekhipe e Njamcicke GIZ-osa, dži akana inćarda sićope pala averčhande buća, sagor kaj si: Frizeri, manikiri, pedikiri, vastari građevinske mašineca, pekari, knjigovođa. Pe sićimata pala kala buća đelo thaj agorisarda 165 džene. Kava drom o Ćidipe rromane studentengo, akharel sa e bi bućarne Rromen save katar e 16 – 60 berš, te ramoraren pes pe bi poćinimaski kurso pale KIRAVNE. O sićope inćardola ando Edukativno maškaripe ando Novi Sad, puvjako ustanova kaske si obuke areditovane, a sertifikatujra save dobin pindžarde. Pala sa kola save naj andar o Novi Sad, avela len than bešimasko thaj habe ando Edukativno maškaripe, a kola save si andar o Novi Sad thaj pašo trujalipe, avela len čhoneski karta thaj habe pala e obukaći vrama.  E obuka pale KIRAVNE šaj te sićon vi kola saven naj agorime fundoski škola. Prijave pala e obuka si dži lujinako 23. Oktobri 2019. berš. Šaj te akharen pe jekh katar e telefonijra: 066/85-50-928; 065/85-50-927 ili 065/85-50-929. Pala vojvodjanske.rs: Aleksandra Nikolić