VLAŽNOST I KVALITET VAZDUHA U PLASTENIKU

VLAŽNOST I KVALITET VAZDUHA U PLASTENIKU

Vlažnost vazduha nastaje isparavanjem vode iz zemljišta i biljaka i zavisi od apsolutne vlažnosti vazduha i temperature I on utiče na intenzitet transpiracije, fotosintezu, oplodnju, kao i pojavu oboljenja. S obzirom na zavisnost vlažnosti vazduha od temperature, najveća relativna vlažnost vazduha je u ranim jutamjim časovima i opada ka podnevu. Kod biljaka kojima je neophodna […]

Pročitajte više...
MERE NEGE PAPRIKE

MERE NEGE PAPRIKE

Paprika zahteva plodna, strukturna zemljišta dobrog vodno- vazdušnog kapaciteta. Tebala bi se rasađivati na istoj parceli nakon 4-5 godina. Okaljen I zdrav rasad se rasađuje kada se dnevne temperature ustale iznad 15⁰C I prestane opasnost od kasnih prolećnih mrazeva. Taj period je obično u drugoj dekadi maja. Nakon rasađivanja mere nege paprika su navodnjavanje, kultiviranje […]

Pročitajte više...
ОBRАDА ZЕMLjIŠTА U PОVRTАRSTVU

ОBRАDА ZЕMLjIŠTА U PОVRTАRSTVU

Оbrada zеmljišta u pоvrtarstvu mоžе biti оsnоvna, prеdsеtvеna i оbrada u tоku vеgеtacijе. Оsnоvna оbrada. – Оva оbrada sе izvоdi оbičnо u jеsеn (parcеlе sе оru, prеkоpavaju ili riljaju). Оd blagоvrеmеnоg izvršеnja оvе оbradе zavisi u vеlikоm stеpеnu cеlоkupni rеzultat prоizvоdnjе. Оva оbrada оmоgućujе akumuliranjе zimskе vlagе, pоpravlja fizičkе i hеmijskе оsоbinе zеmljišta i dоprinоsi […]

Pročitajte više...
ODNOS PŠENICE PREMA POZITIVNIM TEMPERATURAMA

ODNOS PŠENICE PREMA POZITIVNIM TEMPERATURAMA

Period od početka vlatanja do klasanja predstavlja veoma važno razdoblje u životu pšenice. To je vreme najintezivnijeg porasta, stvaranja velike vegetativne mase i formiranja generativnih organa. Zbog toga biljke u tom periodu treba da budu dovoljno obezbeđene vodom, hranom, toplotom i svetlošću. Što se tiče odnosa prema pozitivnim temperaturama, usev sa porastom zahteva i povećanje […]

Pročitajte više...