SADNJA MALINE

SADNJA MALINE

Pri podizanju zasada po sistemu žbunova potrebno je pre sadnje obeležiti sadna mesta, dok za sadnju po sistemu pantljika ili špalira to nije neophodno, jer se sadnja obavlja u brazde ili iskopane jamiće na malom rastojanju.
Brazde se najčešće otvaraju plugom koji je vučen malim traktorom, a
jame se kopaju ašovom ili motikom. Ako je zemljište prethodno dobro pripremljeno, dovoljno je da brazde budu duboke 10 do 15 cm i jame budu dimenzija 20 x 20 x 15 cm.
Vreme sadnje. Od pravilnog izbora vremena sadnje uveliko zavisi prijem i razvoj posađenih sadnica maline. Vreme sadnje zavisi od osobine sorte, načina razmnožavanja i ekoloških uslova datog područja. U principu, malina se može saditi u jesen od završetka vegetacije pa sve do proleća pred početak vegetacije.
Sorte crvene maline koje se razmnožavaju izdancima bolje je saditi u jesen ili u toku zime kada to vremenske prilike dozvoljavaju, nego u proleće. Pri jesenjoj sadnji sadnice se do proleća prime i koren se dobrim delom obnovi, pa se u proleće početkom vegetacije počinju normalno razvijati, dok je pri prolećnoj sadnji, a posebno u područjima i godinama kada u to vreme nema dovoljno padavina, znatno slabiji prijem i razvoj. U toplijim i suvljim područjima, kao i na lakšim
194 propustljivim zemljištima je od posebnog značaja da se obavi jesenja sadnja. U vlažnijim područjima, na težim zemljištima ili u zasadima sa instaliranim sistemom za navodnjavanje može se postići dobar prijem i razvoj sadnica i pri ranijoj prolećnoj sadnji.
Kasna prolećna sadnja višestruko je nepovoljna zbog toga što se u to
vreme počinju intenzivno razvijati pupoljci na korenu i podzemnom delu stabla, koji se vrlo lako očenjuju prilikom sadnje. Na taj način, pored lošijeg prijema razvija se i znatno manji broj izdanaka u prvoj i u narednim godinama, zbog čega se kasnije postiže ulazak u punu rodnost.
Sadnja maline iz kontejnerskih sadnica dobijenih kulturom tkiva može
da se obavi do početka maja. Takve sadnice u kontejnerima (alveolama dimenzija 4×4 cm), visine su oko 10-15 cm i imaju 3-4 lista. One nastavljaju rast neposredno po sadnji i ne smeju biti izložene niskim temperaturama.
Sadnja remontantnih sorti maline obavlja se u jesen i tokom zime (kada to vremenski uslovi dozvoljavaju) na rastojanju 2,5-3 m x 0,5 m. Sa preporučenim rastojanjem potreban broj sadnica po 1 ha iznosi od 6.700 do 8.000.
Autor: Goran Đorđević
Izvor: PSSS