ЧЕТВРТИ ОТКОС ЛУЦЕРКЕ

На производној парцели старопазовачког Напретка у току је четврти откос луцерке, која се у овом тренутку складишти као сенажа за исхрану стоке. Одложена на овај начин чува хранљиве вредности, а иако је доста распрострањен у западној Европи, овај начин одлагања је код нас релативно нов.

Први и последњи откос луцерке, дакле с пролећа и у јесен, у старопазовачком Напретку справља се као кабаста сточна храна, али не ако суво сено већ као сенажа. У овом пољопривредном предузећу под луцерком се налази 340 хектара а овогодишњи приноси су од 6.000 до 7.000 kg по хектару а сенажа је код нас релативно нови начин складиштења сточне хране.

Проценат сирових сварљивих материја у сену се креће од 14 до 16 одсто. Покошена луцерка се након два сата од кошења, чим се мало просуши комбајнира, сече на ситне комаде и тракторским приколицама транспортује до уређаја за паковање.

На овај начин конзервирана кабаста сточна храна може да траје 2 до 3 године не губећи од своје хранљиве вредности.

Извор: РТВ