Да ли ранци обитавају на ранчевима?

Ближи се почетак нове школске године, а заједно с њим и већ чувена недоумица хоће ли ваша деца на леђима носити ранце или ранчеве. Како гласи множина именице ранац? Да бисмо олакшали власницима књижара и продавцима школске опреме које ухвати блага језа када треба да окаче натпис ранци/ранчеви на снижењу, несигурни у то шта је од ове две речи заправо множина именице ранац, решили смо да гвирнемо у правописну литературу и у речнике. А тамо се доима да је одговор поприлично једноставан. Именица ранац, према РМС, јесте реч немачког порекла (нем. Ranzen) и означава торбу (војничку или излетничку) која служи за личне ствари. По Правопису из 2010. године, али и Речнику МС, именица ранац има две множине – ранчеви и ранци. Проширена множина (са -ев-) могла је у српском језику настати аналогијом према неким другим двосложним именицама које имају дублетну множину, као што су голуб, лептир и сл. (у последње време речи страног порекла које се мењају по првој врсти и имају дублетну множину су нпр. и кауч, лаптоп и сл.). С друге стране, именица ранч у значењу пољско имање, сточарска фарма у српски језик је ушла преко енглеског језика (изворно настала у шпанском) и номинатив множине јој гласи ранчеви (са краткосилазним акцентом на првом слогу, за разлику од множине именице ранац где је акценат дугоузлазни на првом слогу). Закључак је да на својим радњама слободно можете окачити знак ранци/ранчеви на продају или на снижењу, јер ни акценатски, а ни по контексту и значењу, не би требало да дође ни до какве забуне шта заправо продајете. Међутим, ако и даље нисте сигурни – увек можете да употребите перифразу школске торбе.

Ostavite odgovor