DUNAVSKI DIJALOZI 2018.

DUNAVSKI DIJALOZI 2018. 

“Upotreba čoveka”

od 28. i 29. avgusta 2018.

u galerijama Kulturnog centra Novog Sada

  Festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi je međunarodni multimedijalni mozaički festival vizuelnih umetnosti podunavskih zemalja koji se jednom godišnje istovremeno održava u galerijskim i alterantivnim prostorima Novog Sada i Petrovaradina. Umetnici, kustosi i teoretičari umetnosti iz 14 zemalja podunavskog makro regiona kroz slike, skulpture, instalacije, izložbe umetničkih zastava, video radove, performanse, radionice i simpozijum pružaju zanimljiv uvid u aktuelne umetničke tokove ovog evropskog regiona. Ovakvo regionalno sagledavanje zbivanja u aktuelnoj umetnosti ima puno razloga. Dunavska geografija, od Crne šume (Švarcvald) pa do Crnog mora, povezuje razvijenu centralnu Evropu sa manje razvijenim zemljama kriznog zapadnog balkanskog područja i zemljama bivšeg Istočnog bloka. Sa druge strane, brojni aktuelni integrativni procesi u okviru Evropske unije, učinili su da se umetnosti iz ovih zemalja približe, da budu kompatibilnije, a samim tim interesantnije i vidljivije. Koncepcija Festivala je zasnovana na reprezentativnom izložbenom prikazivanju umetnika iz svake od podunavskih zemalja, na dijaloškim izložbenim postavkama između umetnika iz Srbije i odabrane podunavske zemlje, na pažljivo koncipiranim simpozijumskim temama, na zasebnom prikazivanju domaćih umetnika u okviru ove internacionalne manifestacije, kao i na post-programskim izložbenim produkcijama koje omogućuju izlaganje naših umetnika u inostranstvu. Festival je pokrenula Galerija Bel Art 2012. godine kao pilot projekat, a od 2013. je priređeno šest izdanja. Na Festivalu je do sada učestvovalo preko 400 umetnika, kustosa i teoretičara umetnosti iz podunavskog makro regiona (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Ukrajina, Slovenija, BiH, Republika Srpska, Crna Gora, Češka, Makedonija). Svake godine se obrađuje nova, zanimljiva i aktuelna tema: “Umetnosti i kriza“ (2014), „Umetnost u doba (ne)emocionalnosti“ (2015), „Umetnost u okruženju globalne nesigurnosti“ (2016), „Estetika intimnog“ (2017), „Upotreba čoveka“ (2018). Festival savremene umetnosti Dunavki dijalozi nastoji da postane referentna tačka na kulturnoj mapi regiona, mesto susretanja i promišljanja različitih umetničkih ideja, razmene iskustava, umetničke i teorijske prakse.  

PROGRAM:

LIKOVNI SALON KCNS

HRVATSKA Otvaranje 28.8.2018. u 20.00

Gildo Bavčević

Martina Grlić

Vedran Perkov

KLUB „TRIBINA MLADIH“

SLOVAČKA Otvaranje 28.8.2018. u 20.21

Olja Stefanović Triaška 

Jan Skaličan

MALI LIKOVNI SALON

NEMAČKA Otvaranje 29.8.2018. u 19.00

Volfgang Šmit 

Ostavite odgovor