ÐACIMA URUČENI POKONI NACIONALNOG SAVETA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE / PIATAKOM S VYUČOVACOU REČOU SLOVENSKOU DARČEKY OD NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

Svesni stresne situacije i poteškoća koji su uslovljeni polazkom u školu, predstavnici Nacionalnog saveta na čelu sa predsednicom Ljibuškom Lakatošovom odlučili su, koliko je to u njihovim mogućnostima, da olakšaju malo budžet roditeljima koji je ionako opterećen i da obraduju đake petih razreda u vojvođanskim školama, koji nastavu pohađaju na slovačkom jeziku. Prigodne pakete – geografski atlas, četiri sveske, tempere, olovke, gumica – članovi NRSNM predali su prvog školskog dana ove godine, u ponedeljak, 2. septembra. U opštini Bački Petrovac pakete su poklonile, dr. Tatiana Vujačić, zamenik predsednice NRSNM i poslanik u pokrajini i Ana Horvatova, predsednica Odbora za informisanje NSSNM. U Osnovnoj školi „Jan Čajak“ u Petrovcu, gde su ih takođe dočekali đaci sa direktorkom Vlastom Werle, uručili su 53 paketa. U OŠ „Jan Amos Komenski“  dočekala ih je direktorka Jovanka Zima, gde su uručili 14 paketa. U OŠ „Jozef Marčok Dragutin“, dočekao ih je direktor Miloš Krstovski, pedagog Maria Subašić, i dosadašnja profesorica slovačkog jezika a sada v. d. direktora NIU „Hlas ljudu“Ana Huđanova – predali su 23 paketa. Školski pribor je uvek potreban, tako d ai ovi paketi dosta znače, što znaju i u NSSNM, te će se stoga potruditi da ovakav vid pomoći obezbede i narednih godina.  Tekst: Ana Horvatova   PIATAKOM S VYUČOVACOU REČOU SLOVENSKOU DARČEKY OD NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY Vedomí si nepriaznivej finančnej situácie a náročnosti odchodu do školy predstavitelia Národnostnej rady na čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou rozhodli sa odbremeniť, v rámci svojich možností, rozpočet rodičom, a darčeky venovať piatakom vo vojvodinských školách s vyučovacou rečou slovenskou. Darčeky – geografický atlas, štyri písanky, tempery, ceruzky, gumička – členovia NRSNM vo svojich prostrediach odovzdali vo väčšine prípadov v prvý školský deň 2. septembra. V Báčskopetrovskej obci do škôl zaniesli Dr. Tatiana Vujačićová, podpredsedníčka NRSNM a pokrajinská poslankyňa, a Anna Horvátová, predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM, a to do petrovskej ZŠ Jána Čajaka 53 balíkov, kde si na ne počkali aj piataci s riaditeľkou Vlastou Werleovou, do kulpínskej ZŠ Jána Amosa Komenského 14, kde ich privítala riaditeľka Jovanka Zimová, a do hložianskej ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina, kde ich privítali riaditeľ Miloš Krstovski, pedagogička Mária Subašićová, a donedávna profesorka slovenčiny a súčasná úr. riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová – 23 balíkov. Tie školské pomôcky sú vždy veľmi vítané, a tak sa NRSNM vynasnaží, aby si prax zachovala, a aby čím viac detí aj na rok potešila.          Anna Horvátová