DAN PETROVCA – DEŇ PETROVCA

Svečana akademija povodom Dana Petrovca bila je održana 24. maja u skupštini opštine Bački Petrovac. Uoči ovog praznika uvek obeležavamo i značajne jubileje. Ove godine su na akademiji obeleženi ovi značajni događaji: 130 godina od petrovačkog pevačkog društva, 100 godina od osnivanja petrovačke gymnazije, sada gimnazije „Jan Kolar“, 100 godina od prvih Slovačkih narodnih svečanosti, 100 godina od osnivanja štamparije, 75 godina od osnivanja XIV. Vojvođanske udarne slovačke brigade,75 godina od prvoh broja slovačkog lista „Hlas ljudu“,  70 godina postojanja muzeja vojvođanskih Slovaka, 30 godina od osnivanja Galerije „Zuzke Medveđove“. U programu su nastupili vrsni petrovački umetnici i horovi: crkveni hor je otpevao himnu Petrovca „Petrovska“, Iveta Kovač uz pratnju svog oca Samuela Kovača, na klaviru Hana Matea Ribar, duet violinista Ksenija Magdalena Ribar i Martin Javornik, Andrea Lačok i Lego duo, folklorna pevačka grupa „Petrovčan“ a programom su prisutne pratili Martina Benka, Ksenija Magdalena Ribar, Irena Struhar i Alexandra Horvat. Deň Petrovca V piatkový podvečer 24. mája v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec odznela slávnostná akadémia Vzácne petrovské jubileá z príležitosti osláv Dňa Petrovca. Každoročne si počas týchto osláv pripomíname aj historické udalosti, dátumy, osobnosti. V tomto roku to boli: 130 rokov od založenia Petrovského spevokolu, 100 rokov od založenia petrovského gymnázia, 100 rokov od prvých Slovenských národných slávností, 100 rokov od založenia tlačiarne v Petrovci, 75 rokov od formovania XIV. vojvodinskej údernej slovenskej brigády, 75 rokov od prvého vydania týždenníka Hlas ľudu, 70 rokov od založenia Múzea vojvodinských Slovákov, 30 rokov od založenia Galérie Zuzky Medveďovej. V umeleckej časti večierka vystúpili petrovský spevokol, ktorý zaspieval petrovskú hymnu „Petrovská“, Iveta Kováčová v sprievode svojho otca Samuela, na klavíri hrala Hana Matea Rybárová, prednes malo aj husľové dueto Ksenija Magdaléna Rybárová a Martin Javorník, Andreu Lačokovú v speve sprevádzali členovia Lego duo bandu, spievali členky Folklórneho súboru Petrovčan. Texty čítali Martina Benková, Ksenija Magdaléna Rybárová, Irena Struhárová i Alexandra Horvátová.