DANI PETROVCA – DEŇ PETROVCA

Dan Petrovca ima istorijsko značenje, naime 1745. godine su prvi Slovaci došli u Petrovac na futoško vlastelinstvo. Novi doseljenici su potpisali ugovor sa tamošnjom vlašću futoškog vlastelinstva koja ima je garantovala određena prava i obaveze. U ime Slovaka ugovor je potpisao Matej Čanji, a u ime Srba kmet Veselin Sekulić upravo 25. maja 1747. godine. Ovaj datum se od 2002. godine obeležava kao Dan Petrovca. Proslava traje tri dana i to uvek tokom vikenda koji je najbliži 25. maju. Ove godine se Dan Petrovca proslavlja 20., 21. i 22. maja. Iz godine u godinu održavaju se brojni društveni i kulturni događaji, izložbe, sportska takmičenja. Svečanom akademijom, koja je sastavni deo proslave, a čija osnovna nit jesu jubileji i proslave zabeležene tokom tekuće godine, počinju petrovačke trodnevne svečanosti. Ovom prilikom dodeljuju se zahvalnice kolektivima, udruženjima, sportskim klubovima i pojedincima koji obeležavaju svoj jubilej odnosno višegodišnji uspešan rad. DEŇ PETROVCA Deň Petrovca ​​má historický význam, ktorý siaha až do roku 1745, keď na tieto priestranstvá prišli prví Slováci ​​na vtedajšie Futocké panstvo. Noví osadníci podpísali s miestnymi úradmi futockého panstva zmluvu, ktorá zaručovala určité práva a povinnosti. V mene Slovákov zmluvu podpísal Matej Čáni, slobodník z Málinca, a v mene starousadlíkov richtár Veselin Sekulić, a to práve 25. mája 1747. Tento dátum sa od roku 2002 oslavuje ako Deň Petrovca. Oslavy trvajú tri dni, vždy počas víkendu najbližšie k 25. máju. Tohto roku je to vo víkendové dni 20., 21. a 22. mája. Z roka na rok sa konajú početné spoločenské a kultúrne podujatia, výstavy, športové súťaže. Trojdňové oslavy Petrovca ​​sa začínajú slávnostnou akadémiou, ktorá k oslavám neodmysliteľne patrí a ktorej základnou niťou sú výročia a oslavy, ktoré sme si pripomenuli počas aktuálneho roka. Pri tejto príležitosti sa udeľujú ďakovné listiny kolektívom, združeniam, športovým klubom a jednotlivcom, ktorí oslavujú jubileum či dlhoročnú úspešnú prácu.