ЂОКОВИЋ ОТВОРИО ,,BITS 2019“: НЕОПХОДНА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВЕ ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

,,Дигитална трансформација, не само привреде него и друштва уопште, у свим димензијама нашег живљења, постала је реалност коју остатак света свакодневно конзумира. Хитно нам је потребан стратешки обликован систем одрживе дигиталне трансформације“, истакао је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић отварајући овогодишњу Конференцију „BITS 2019“ (Best IT Solutions). Еминентни представници информационо-комуникационих технологија и индустрије, као и руководства водећих компанија из ове области које послују у Републици Србији, окупили су се у Конгресном центру Новосадског сајма, дајући стручни допринос скупу на ком су разматране актуелне теме са инжењерског и менаџерског аспекта. Циљ је да се подигне ниво конкурентности микро, малих и средњих предузећа, кроз озбиљан приступ дигитализацији пословних процеса, почев од буџетирања, преко подизања профитабилности и безбедног пословања, до субвенционисања и кредитирања дигитализације пословања. Кључна тематска област овогодишње конференције јесте дигитална трансформација предузећа, која подразумева промену пословног модела применом савремених технологија, обезбеђујући ефикаснији рад и однос са клијентима и тржиштем. Прихватајући овај концепт, компанија ствара услове за успешан развој и раст, путем оптимизације и дигитализације сопствених пословних процеса. Истичући неопходност одрживе стратегије дигиталне трансформације, потпредседник Ђоковић напомиње да би она допринела даљем развоју привреде и да би, с друге стране, учинила културу, живљење и коришћење јавних сервиса и услуга доступним сваком грађанину, што би требало повезати са целоживотним учењем. ,,Важно је сагледати на који начин нова материјална вредност створена кроз вештине и знања у оквиру ИКТ сектора постаје материјална база коју би требало да употребимо, не само за смањење трошкова и повећање целисходности пословања већ и као нови квалитет целокупног социјалног система у коме живимо“, рекао је Ђоковић, додајући да готово не постоји димензија живота појединца која није заснована на информационо-комуникационим технологијама и да ће стога Покрајински секретаријат за привреду и туризам у наредној буџетској години издвојити знатна средства за дигитализацију и иновације. Он је нагласио да се само подизањем капацитета домаћих микро, малих и средњих компанија, њиховим повезивањем у кооперативне ланце, те применом дигиталних алата и решења у пословању може подстаћи развој привреде. Учесници Конференције се у оквиру панела упознају са новим пословним дигиталним алатима, системима унапређења продаје, са дигиталном, комерцијалном и пословном трансформацијом, усклађивањем пословања са Законом о безбедности информационог система, као и са појединостима везаним за управљање финансијама, тачније припремом пројеката и аплицирањем за средства Европске банке за обнову и развој. Конференцију трећи пут организује Компанија „Позитив“ из Новог Сада у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам, Привредном комором Србије, Туристичком оргнизацијом Града Новог Сада, Унијом послодаваца Војводине, Центром за дигиталну трансформацију и Војводина ИКТ кластером. У току Конференције ,,BITS 2019“ одржани су Б2Б састанци, а веома је значајан и „кутак за гејмере“, у коме учесници имају прилику да се упознају са технологијом и новинама у индустрији видео-игара.