ЂУРЂЕВЧАНИ СУ БИЛИ ДОМАЋИНИ ТУРНИРУ У ОДБОЈЦИ – ДЮРДЬОВЧАНЄ БУЛИ ДОМАШНЇ ТУРНИРУ У ОДБОЙКИ

Спортске игре Спортског удружења „Јаша Баков” одржавају се током целе године у различитим спортовима, а њиховим турнирима и такмичењима домаћини су удружења и друштва у местима где живе Русини. Тако је у викенду за нама, у недељу 29. септембра у спортској сали Основне школе „Јован Јованович Змај” у Ђурђеву одржан турнир у одбојци. Домаћини су били чланови Културно-уметничког друштва „Тарас Шевченко” из Ђурђева. Турнир је одржан у оквиру 28. Спортских игара „Јаша Баков”, играло се по принципу бергер на два сета, такмичило се пет екипа. Прво место заузела је екипа Спртско друштво „Русин” из Русинског Крстура, друго место „Рускински културни центар” из Новог Сада, а треће Фубалски клуб „Искра” из Куцуре. Четврто и пето место заузеле су екипе домаћина из Културно-уметнїцкого друштва „Тарас Шевченко”.
 1. 1. коло: КУД „Тарас Шевченко” I-СД „Русин” 0-2 „РКЦ”- ФК „Искра” 2-1
 2. 2. коло: „РКЦ“- СД „Русин“ 1-2 КУД „Тарас Шевченко” II- КУД „Тарас Шевченко” I 2-1
 3. 3. коло: „РКЦ” – КУД „Тарас Шевченко” II 2-0 СД „Русин“- ФК „Искра” 2-0
 4. 4. коло: ФК „Искра” – КУД „Тарас Шевченко” II 2-1 КУД „Тарас Шевченко“- „РКЦ” 0-2
 5. 5. коло: ФК „Искра” – КУД „Тарас Шевченко” I 2-0 СД „Русин” – КУД „Тарас Шевченко” II 0-2
Коначан пласман: 1. СД „Русин” Русински Крстур 4 3 1 (6-3)
 1. „Русински Културни Центар” Нови Сад 4 3 1 (7-3)
 2. ФК „Искра” Куцура 4 2 2 (5-5)
 3. КУД „Тарас Шевченко” II Ђурђево 4 1 3 (5-5)
 4. КУД „Тарас Шевченко” I Ђурђево 4 0 4 (1-8)
За екипу СД „Русин” Рински Керестур играли су: Дејан Чернок, Дамир Рац, Стефан Ђурко, Дарко Мањош и Јанко Хома. За екипу „Русински Културни Центар” Нови Сад играли су: Владимир Иван, Александар Исаков, Иван Горњак, Иван Колбас, Саша Загорјански, Мирослав Загорјански и Жељко Венчељовски. За екипу ФК „Искра” Куцура играли су: Златко Кољесар, Дарко Буила, Марјан Киш, Никола Тимко и Михајло Чордаш. За екипу КУД „Тарас Шевченко” I Ђурђево играли су: Оливера Пап, Кристина Горњак, Тамара Калајджић, Давид Салаг, Дејан Штетин, Mаријана Самарджич и Драгана Ковачевић. За екипу КУД „Тарас Шевченко” II Ђурђево играли су: Теодора Марковић, Тијана Марковић, Теодора Герић, Милица Милин, Љубица Илијин, Оливера Бакурски и Николина Милановић. По завршетку такмичења, као и на свим спотским тамичењима Спортских игара Спортског удружења „Јаша Баков” за учеснике домаћини и организатори су припремили освежење и ручак који је био у проосторијама КУД „Тарас Шевченко“. После ручка додељене су дипломе и медаље. Пре овог тамичења 31. августа було је оранизовано такмичење у Миколошевцима у Републици Хорватској где се такмичило у малом фодбалу три на три.  За војвођанске.рс : С. Саламун    ДЮРДЬОВЧАНЄ БУЛИ ДОМАШНЇ ТУРНИРУ У ОДБОЙКИ Спортски бависка Спортского здруженя „Яша Баков” отримую ше през цали рок у рижних спортох, а їх турниром и змаганьом домашнї здруженя и дружтва у местох дзе жию Руснаци. Так у викенду за нами, внєдзелю, 29. септембра у спортскей сали Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове отримани турниру у одбойки, домашнї були члени Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова. Турнир отримани у рамикох 28. Спортских бавискох „Яша Баков”, змагало ше по принципу берґер на два добити сет, змагали ше пейц екипи. Перше место завжала екипа Спортске дружтво „Русин” зоз Руского Керестура, друге место „Руски културни центер” зоз Нового Саду, треце место припадло Фодбалски клуб „Искра” зоз Коцура. Штварте и пияте место припадло домашнєй екипи Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”. 1 коло: КУД „Тарас Шевченко” I-СД „Русин” 0-2 „РКЦ”- ФК „Искра” 2-1 2 коло: „РКЦ”- СД „Русин” 1-2 КУД „Тарас Шевченко” II- КУД „Тарас Шевченко” I 2-1 3 коло: „РКЦ” – КУД „Тарас Шевченко” II 2-0 СД „Русин”- ФК „Искра” 2-0 4 коло: ФК „Искра” – КУД „Тарас Шевченко” II 2-1 КУД „Тарас Шевченко”- „РКЦ” 0-2 5 коло: ФК „Искра” – КУД „Тарас Шевченко” I 2-0 СД „Русин” – КУД „Тарас Шевченко” II 0-2 Конєчни пласман: 1. СД „Русин” Руски Керестур 4 3 1 (6-3)
 1. „Руски Културни Центер” Нови Сад 4 3 1 (7-3)
 2. ФК „Искра” Коцур 4 2 2 (5-5)
 3. КУД „Тарас Шевченко” II Дюрдьов 4 1 3 (5-5)
 4. КУД „Тарас Шевченко” I Дюрдьов 4 0 4 (1-8)
За екипу СД „Русин” Руски Керестур бавели: Деян Чернок, Дамир Рац, Стефан Дюрко, Дарко Маньош и Янко Хома. За екипу „Руски Култрурни Центер” Нови Сад бавели: Владимир Иван, Александар Исаков, Иван Горняк, Иван Колбас, Саша Загорянски, Мирослав Загорянски и Желько Венчельовски. За екипу ФК „Искра” Коцур бавели: Златко Колєсар, Дарко Буила, Марян Киш, Никола Тимко и Михайло Чордаш. За екипу КУД „Тарас Шевченко” I Дюрдьов бавели: Оливера Пап, Кристина Горняк, Тамара Калайджич, Давид Салаґ, Деян Штетин, Mарияна Самарджич и Драґана Ковачевич. За екипу КУД „Тарас Шевченко” II Дюрдьов бавели: Теодора Маркович, Тияна Маркович, Теодора Ґерич, Милица Милин, Любица Илиїн, Оливера Бакурски и Николина Миланович. По законченю змаганя, як и на шицких спортских змаганьох Спортски бависка Спортского здруженя „Яша Баков” за учашнїкох домашнї и орґанизаторе пририхтали ошвиженє и полудзенок котри послужени у просторийох КУД „Тарас Шевченко“. По полудзенку додзелєни дипломи и металиї. Пред тим 31. авґуста було змаганє у Миколошевцох у Републики Горватскей дзе ше змагало у малим фодбалу три на три.    За войводянски.рс : С. Саламун