Добар, лош, лошији

Захваљујући популарности чувеног вестерна Добар, лош, зао, многи би могли да помисле да је компаратив придева лош управо зао. Међутим, компаратив придева лош је лошији (суперлатив најлошији). А што се тиче овог злог из филма, њему се није писало добро ни на платну ни у граматици, мада ни са овим добрим није баш све чисто. Компаратив придева зао је гори (суперлатив најгори). Зао спада у малу групу придева који имају тзв. суплетивне облике компаратива, што значи да се они творе од других основа. Међу таквим придевима су још и другар из филмског наслова добар (бољи, најбољи), мали (мањи, најмањи) и велик (већи, највећи).

Ostavite odgovor