DOM ZDRAVLJA “NOVI SAD” APSOLUTNI REKORDER U SRBIJI ZA PREVENCIJU KARCINOMA GRLIĆA MATERICE

Dom zdravlja “Novi Sad” je prema rezultatima Instituta za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut” proglašen za apsolutnog rekordera u Srbiji u okviru Skrininga za prevenciju karcinoma grlića materice!! Od 17 domova zdravlja koji u Srbiji sprovode skrininge, u prethodne tri godine, Dom zdravlja “Novi Sad” je sa 70% obuhvaćenih skrininga žena od 24 do 65 godine života jedini ispunio preporuku Ministarstva zdravlja Srbije, jer se posle postizanja ovolikog procenta obuhvata, očekuje postizanje cost-benefit  skrininga. Ovako visok obuhvat u narednom periodu dovešće do manjeg broja novoobolelih žena i time značajno smanjiti stopa umiranja od ove opake bolesti.  Broj urađenih PAP nalaza u Citološkoj laboratoriji Službe za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja “Novi Sad” : od 2016. god do 2018 god obradjeno je 84737 preparata (70 % obuhvat  populacije). Ovo je značajan rezultat u vreme kada se obeležava Evropska nedelja prevencije raka grlića materice od 21. do 27. januara 2019. godine pod sloganom „Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice”. Prema najnovijim procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) za 2018. godinu, iako se Srbija i dalje nalazi u grupi zemalja sa najvišim stopama obolevanja i umiranja u Evropi, beleže se određena pomeranja. Кada je reč o obolevanju od raka grlića materice, Srbija se, posle Letonije, Bosne i Hercegovine, Estonije i Moldavije nalazi na petom mestu u Evropi, a prethodno je bila na četvrtom. Takođe, naša zemlja se i po umiranju od ove vrste raka kod žena, prema poslednjim procenama, nalazi na petom mestu u Evropi, posle Rumunije, Moldavije, Bugarske i Litvanije, dok je prethodno bila na trećem mestu u Evropi. Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut” svake godine se u proseku registruje više od 1000 novoobolelih žena od raka grlića materice, dok u proseku više od 400 žena izgubi život od ove vrste raka, za koju se sa sigurnošću zna da pripada grupi najpreventabilnijih. Tokom 2015. godine u našoj zemlji registrovano je 1095 novoobolelih žena od raka grlića materice i standardizovana stopa incidencije je iznosila 23,6 na 100.000 žena. Tokom iste godine, 424 žene su umrle od ove vrste raka i standardizovana stopa mortaliteta je iznosila 7,3 na 100.000 žena. Republika Srbija je 2012. godine započela postepeno uvođenje organizovanog skrining programa za rano otkrivanje raka grlića materice, koji je dostupan ženama uzrasta od 25 do 64 godine. Кrajem 2018. godine završen je drugi trogodišnji ciklus sprovođenja organizovanog programa skrininga raka grlića koji se  sprovodi u 17 domova zdravlja na teritoriji 18 opština Republike Srbije. Prema podacima iz oba ciklusa iz opština koje su uključene u organizovani skrining raka grlića materice, zaključno sa 2018. godinom, na pregled je pozvano prosečno oko 54,5% žena ciljne populacije, dok se na poziv na organizovani skrining test odazvalo oko 60% pozvanih žena po ciklusu.  Urađeno je ukupno 411.248 Papanikolau testova  (PAP test). Od svih pregledanih žena, 25.724 žene (6,3%) su imale pozitivan nalaz PAP testa. Biopsija sa patohistološkim pregledom je urađena kod oko 5.785 žena, dok je kod 173 žene patohistološkim nalazom potvrđen rak grlića materice. U sredu 23.01.2019. u kompaniji “MANEVAR” doo, u Zmaj Jovinoj br. 4 od 07 i 30 do 09:00 časova naš Preventivni centar će obeležiti Evropsku nedelju prevencije raka grlića materice aktivnostima koje podrazumevaju: pregled šećera iz kapi krvi, merenje visine krvnog pritiska, BMI, edukacija žena za samopregled dojki i edukacija za prepoznavanje faktora rizika za nastanak raka grlića materice.    

Ostavite odgovor