DOMAĆINSTVO KIŠ BIČKEI IMA 48 GNEZDA SEOSKIH LASTA

Pobednik takmičenja “Domaćinstvo koje su laste izabrale” za 2019. godinu je domaćin Norbert Kiš Bičkei iz sela Utrine kod Bačke Topole, koji u svom domaćinstvu ima 48 aktivnih gnezda seoskih lasta, saopštilo je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica.  Svi dosadašnji pobednici takmičenja kako saopštava Društvo za zaštitu i proučavanje ptica uključujući i domaćinstvo Bičkei su imali štale sa drvenim plafonom. Drvene daske i grede u ovim domaćinstvima nisu obrađene što omogućava seoskim lastama da lakše zalepe svoja gnezda. Domaćinstva koja nemaju drvene plafone u svojim štalama mogu postaviti jednostavne drvene police i na taj način privući i pomoći seoskim lastama. Pobednik ovogodišnjeg takmičenja “Domaćinstvo koje su laste izabrale” domaćin Norbert Kiš Bičkei u svom domaćinstvu ima 48 aktivnih gnezda seoskih lasta i osvojio je tonu kukuruza. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u okviru takmičenja “Domaćinstvo koje su laste izabrale” treću godinu zaredom nagrađuje tonom kukuruza domaćinstvo koji ima najveći broj gnezda seoskih lasta. Vrste ptica koje nastanjuju poljoprivredna staništa svrstavaju se u najugroženije. Istu, gorku sudbinu dele i leptiri, pčele, jednogodišnje biljke i brojne druge grupe organizama. Moderna poljoprivreda u velikoj meri ugrožava životnu sredinu, posebno kroz zagađenje vode, degradaciju zemljišta i emisije gasova staklene bašte. U saopštenju pomenutog Društva kažu i to da je dugoročno gledano, očuvanje poljoprivrednih ekosistema najbolji način da se osigura buduća proizvodnja hrane kao najosnovnije ljudske potrebe. “Nedostatak hrane, korišćenje otrova u poljoprivredi i rušenje gnezda ozbiljno ugrožava seoske laste. Zamiranjem sela i stočarstva nestaju i ptice koje su dobro poznate našim domaćinima”, pojašnjava Slobodan Knežević, i dodaje: “Seoske laste su jedan od simbola sela, a da bi taj status i zadržale moramo podržati mala poljoprivredna domaćinstva koja se poljoprivredom bave na tradicionalan način. Njihov opstanak zavisi od štala tih vrednih domaćina u kojima seoske laste svijaju gnezda i pronalaze insekte kojima se hrane”. Izvor: Agroklub