DOMAĆINSTVO KIŠ BIČKEI IMA 48 GNEZDA SEOSKIH LASTA

DOMAĆINSTVO KIŠ BIČKEI IMA 48 GNEZDA SEOSKIH LASTA

Pobednik takmičenja “Domaćinstvo koje su laste izabrale” za 2019. godinu je domaćin Norbert Kiš Bičkei iz sela Utrine kod Bačke Topole, koji u svom domaćinstvu ima 48 aktivnih gnezda seoskih lasta, saopštilo je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica. 

Svi dosadašnji pobednici takmičenja kako saopštava Društvo za zaštitu i proučavanje ptica uključujući i domaćinstvo Bičkei su imali štale sa drvenim plafonom.

Drvene daske i grede u ovim domaćinstvima nisu obrađene što omogućava seoskim lastama da lakše zalepe svoja gnezda. Domaćinstva koja nemaju drvene plafone u svojim štalama mogu postaviti jednostavne drvene police i na taj način privući i pomoći seoskim lastama.

Pobednik ovogodišnjeg takmičenja “Domaćinstvo koje su laste izabrale” domaćin Norbert Kiš Bičkei u svom domaćinstvu ima 48 aktivnih gnezda seoskih lasta i osvojio je tonu kukuruza.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u okviru takmičenja “Domaćinstvo koje su laste izabrale” treću godinu zaredom nagrađuje tonom kukuruza domaćinstvo koji ima najveći broj gnezda seoskih lasta.

Vrste ptica koje nastanjuju poljoprivredna staništa svrstavaju se u najugroženije. Istu, gorku sudbinu dele i leptiri, pčele, jednogodišnje biljke i brojne druge grupe organizama.

Moderna poljoprivreda u velikoj meri ugrožava životnu sredinu, posebno kroz zagađenje vode, degradaciju zemljišta i emisije gasova staklene bašte. U saopštenju pomenutog Društva kažu i to da je dugoročno gledano, očuvanje poljoprivrednih ekosistema najbolji način da se osigura buduća proizvodnja hrane kao najosnovnije ljudske potrebe.

“Nedostatak hrane, korišćenje otrova u poljoprivredi i rušenje gnezda ozbiljno ugrožava seoske laste. Zamiranjem sela i stočarstva nestaju i ptice koje su dobro poznate našim domaćinima”, pojašnjava Slobodan Knežević, i dodaje: “Seoske laste su jedan od simbola sela, a da bi taj status i zadržale moramo podržati mala poljoprivredna domaćinstva koja se poljoprivredom bave na tradicionalan način. Njihov opstanak zavisi od štala tih vrednih domaćina u kojima seoske laste svijaju gnezda i pronalaze insekte kojima se hrane”.

Izvor: Agroklub