ДОНЕТА ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈА ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

На данашњој седници Покрајинска влада донела је Одлуку о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима који су у надлежности АП Војводине. Задатак Савета, који се формира као повремено радно тело Покрајинске владе, јесте подстицање, организовање и усклађивање послова безбедности саобраћаја на путевима који су у надлежности АП Војводине, у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима. На челу Савета је председник Покрајинске владе Игор Мировић, а за заменика је именован покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Огњен Бјелић. Чланови савета су:
 • Жолт Сакалаш – потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-заједнице;
 • Предраг Вулетић – покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
 • Драгана Милошевић – покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
 • Асист. др сци. мед. Оливера Иванов – заменик покрајинског секретара за здравство;
 • Јадранка Савин – подсекретар у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
 • Небојша Војновић – помоћник покрајинског секретара у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
 • Александар Борковић – помоћник покрајинског секретара у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам;
 • Нела Милишић – помоћник покрајинског секретара у Покрајинском секратаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност;
 • Радан Бобић – помоћник директора у Управи за капитална улагања АПВ;
 • Ендре Шурјан – саветник за друмски саобраћај и путну привреду у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
 • Јово Милановић – самостални саветник – инспектор железничког саобраћаја – Начелник одељења у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
 • Драган Мићић – виши саветник за железнички саобраћај и путну привреду у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
 • Томислав Петровић – представник Агенције за безбедност саобраћаја;
 • Зоран Алимпић – представник Агенције за безбедност саобраћаја;
 • Слободан Малешић – представник Министарства унутрашњих послова;
 • проф. др Драган Јовановић – представник Факултета техничких наука-Нови Сад;
 • Горан Пејчић – представник Радио-телевизије Војводине;
 • Мирослав Бошковић – представник Савета возача Војводине;
 • Мирко Вучинић – представник ПУ „Панонтранспорт“.