Oznaka: Покрајински секретаријат за енергетику грађевинарство и саобраћај