ДРАКОН И КАЗНЕ

У Речнику САНУ под одредницом дракон наилазимо на следеће значење: „према веровањима многих народа крупно натприродно биће, крилати, огњени змај”. Такође, можемо наћи и информацију да се Дракон још употребљава као назив сазвежђа. Сетимо ли се Малог и Великог Медведа, неће нам бити тешко да закључимо да се неретко називи за сазвежђа формирају према ономе на шта су она заличила човеку. Етимологија нашег дракона потврђује да нам ова реч долази из грчког језика (drakōn), а сличан корен налазимо и у латинском draco, где се појављује у истом змајском значењу. Од савремених језика, можемо се присетити енглеског dragon, немачког Drachen, италијанског drago, норвешког drage, шведског drake итд. Змајску ситуацију компликују драконска правила. Наиме, под одредницом драконски у Речнику САНУ налазимо следеће значење: „који се одликује великом строгошћу, неумољив, окрутан (по имену старог грчког законодавца Дракона)”, што нас може навести на питање да ли је мали дракон у вези са великим Драконом? Изгледа да јесу, јер је највероватније велики Дракон име добио по малом дракону, будући да се исто пишу у грчком језику. Значи, човек који је увео строге законе био је змај.

Ostavite odgovor