ЕКСТРА ЗОНА ПАРКИРАЊА У САМОМ ЦЕНТРУ НОВОГ САДА

Нови Сад  врло брзо добија екстра зону паркирања у самом центру града. У екстра зони паркирањe ће бити ограничено на један сат и коштаће 70 динара. Поводом увођења екстра зоне разговарали смо са директором ЈКП „Паркинг сервис“ Стеваном Лугоњом, који нам је рекао: „Основна сврха наплате накнаде за паркирање возила у градовима јесте да се ограничени ресурс, а то је јавно земљиште  – у овом случају јавно паркиралиште, равномерније користи од стране  корисника. Циљ наплате накнаде је да се дуготрајна задржавања ограниче у  центра града, нарочито са уличних паркинг места. Екстра зона није новост у нашем граду, као ни у градовима у окружењу. У  градском Ценовнику паркирања она фигурише годинама (још из 2010. године) са износом од 70,0 динара. Пораст обима саобраћаја и броја регистрованих возила диктирају да је дошао тренутак имплементације те зоне. Екстра зона постојиу бројним градовима у окружењу, и то: Београд – цена 100,0 дин/30 минута временско ограничење на 30 минута; Ниш – 90,0 дин/1 сат временско ограничење 60 минута; Чачак:  65 дин/ 1 сат временско ограничење 120 мин…Када већ све ово упоређујем са другим нашим градовима, рекао бих да у Београду  имате ограничење паркирања   од пола сат у екстра зони, до максимално три сата, у другим зонама, а у Новом Саду имате плаву и белу зону које су без временског ограничења. Саобраћајна студија Смарт план из 2019. године је поред осталих предложених мера, као акциони план у области паркирања, предложио увођење екстра зоне са временским ограничењем задржавања возила од 60 минута и ценом од 100,0 динара/ 1 сат. План је да се екстра зона уведе на шест паркиралишта капацитета око 300 паркинг места која се налазе у најатрактивној зони града, зони богатој разним административним и пословним садражајам. Циљ је да корисници који имају пословну потребу и краће време задржавања лакше дођу до паркинг места. Анкете корисника и указују на то да је корисницима на првом месту битно да имају слободно место. Смањењем времена трагања за паркинг местом позитивно се утиче и на смањење гужва у саобраћају и смањење загађења ваздуха. Дакле не ради се ни  о каквом новом систему паркирања, систем је потпуно исти, већ у  само неколико улица у центру града, време паркирања ће бити ограничено на сат времена, као што се не ради ни о погоршању услова за паркирање, како се то коментарише, већ о равномерном и краћем коришћењу паркинга, како би се тај процес убрзао.“