Esej o jugoslovenskom socijalizmu – Miroslav Samardžić

Politikolog, socijalni aktivista i dobitnik mnogih nagrada na polju ljudskih prava, Miroslav Samardžić, u autorskom tekstu za internet portal Kulturnog centra Novog Sada ustvrdio je da je Kraljevina SHS stvorena, ne zbog težnje malih balkanskih naroda da imaju zajedničku državu, nego zbog geopolitičkih interesa velikih sila. Versajski poredak imao je dva glavna cilja, veli Samardžić: da obuzda Nemačku i boljševizam. Socijalistička Jugoslavija postigla je velike rezultate u modernizaciji, industrijalizaciji, prosvećivanju stanovništva, podizanju životnog standarda i socijalnih prava, navodi Samardžić dodajući da je dinamičan ekonomski razvoj ipak bio praćen brojnim problemima, nedoumicama i pogrešnim odlukama. Prva polovina sedamdesetih godina prošlog veka označava najgori period u razvoju SFRJ koji je, ocenjuje Samardžić, predstavljao uvod u raspad države devedesetih! Socijalistička Jugoslavija nije uspela da pronađe institucionalni aranžman koji bi omogućio integrisanje izrazitih nacionalnih razlika u jednu političku strukturu, tvrdi Samardžić. Ustavne reforme iz 1974. stvorile su pretpostavke za raspad, to jest, razbijanje zajedničke države! Nakon raspada Jugoslavije, na Zapadnom Balkanu stvoreno je više patuljastih država, međusobno netrpeljivih koje su u procesima liberalne tranzicije u značajnoj meri demodernizovane… Kompletan tekst možete pročitati ovde:

Ostavite odgovor