ИЗЈАВА ПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОРА МИРОВИЋА ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ИЗБЕГЛИЦА

Светски дан избеглица, који се данас обележава широм света, прилика је да још једном изразимо пуну солидарност са свим људима који су, углавном због ратних сукоба, били присиљени да напусте своја огњишта, али и да укажемо да њихов положај и проблеми никада не смеју да престану да буду предмет наше бриге и нашег практичног деловања. У том смислу, подсећам да је, током ратних збивања на простору некадашње Југославије, на територији Аутономне покрајине Војводине уточиште нашло око 260.000 наших људи, брутално примораних да напусте своје домове. Већина њих је одлучила да се овде трајно настани, поставши, у међувремену, важан чинилац развоја наше покрајине у свим областима друштвеног живота. Не смемо, међутим, да заборавимо ни чињеницу да у Војводини данас живи и близу 30.000 људи који и даље имају статус избеглих или интерно расељених лица и да је обавеза свих нас да и њима помогнемо да трајно реше све егзистенцијалне проблеме са којима се и даље суочавају. Руковођена управо том обавезом, Покрајинска влада ће – пре свега преко свог Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, али и свим другим механизмима који су јој на располагању – наставити са подршком коју, континуирано, пружа овој и даље веома угроженој популацији. То, конкретно, значи да ћемо, наставити са куповином кућа са окућницама и њиховом бесплатном доделом избеглим и интерно расељеним лицима која још нису решила своје стамбено питање, као и са доделом грађевинског материјала за побољшавање услова становања оних који су то већ урадили. То, истовремено, значи и наставак финансијске подршке за покретање сопственог посла и за друге облике економског оснаживања, наставак финансијске подршке најбољим средњошколцима и студентима из редова избегличке популације и наставак свих других програма усмерених на побољшaње и трајно решавање њеног положаја у нашем друштву. Игор Мировић, председник Покрајинске владе