Izložba „Novi Sad u očima“ autorki Biljane Majer i Sare Maoduš od 07. februara u klubu „Tribina mladih“

Izložba „Novi Sad u očima“ autorki Biljane Majer i Sare Maoduš biće otvorena u petak 07. februara u 19 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Izložba će trajati do 10. februara. O izložbi Akvarel kao jedna od najtežih tehnika u slikartvu bio je veliki izazov za nas. Igrom vode i boje jasno naglašavamo ono najlepše u našem gradu, atmosferu, gde kroz najstarije građevine, spomenike, pejzaže podsećamo posmatrače na njihov značaj kao ljudi bez kojih lepota kao pojam ne postoji, bez njihove potvrde njene prisutnosti i doživljaja koji budi. Podsećamo ih na istoriju, uspomene, kulture jednog grada. Građani postavljeni u ulogu turiste u svom gradu vide mnogo opširnije. Iznova posmatrajući jedan isti segment primećuju sve više zaboravljenih detalja koji čine celinu upravo takvom kakva jeste. Pa tako prvenstveno ljudi čine grad, ljudi bez kojih jedan grad ne bi ni nastao, kao ni njegova obeležja, jedinstvenost, prepoznatljivost, kolektivni duh, energija kojom odiše. Ljudi su grad učinili svojim domom jer njegova lepota je u očima posmatrača, onakav je kakvim ga ljudi vide, zato budimo svest i podsećamo da ne smemo zaboraviti iznova i iznova da se zaljubljujemo u svoj grad. O autoru Sara Maoduš rođena je 05.04.1996. godine. Završila Srednju medicinsku školu „7.April”. Trenutno master student na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Biljana Majer rođena je 08. 06.1996. godine. Apsolvent Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, na odseku za pejzažnu arhitekturu. Završila srednju Ekonomsku školu „Svetozar Miletić”. Završen osnovni i napredni kurs Grafičkog dizajna u Novom Sadu sa sertifikatima izdatim od strane agencija za obrazovanje “Poslovna savršenost”.