Promocija knjige prof. emeritusa dr Momčila Sakana „Moj zavičaj: Šipovo – Janj“ 08. februara u klubu „Tribina mladih“

Promocija knjige prof. emeritusa dr Momčila Sakana „Moj zavičaj: Šipovo – Janj“ biće održana u subotu, 08. februara, u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Pored autora na promociji će govoriti prof. dr Ilija Kajtez i prof. dr Nenad Sakan. Autor monografije, profesor emeritus dr Momčilo Sakan, pukovnik u penziji, rođen je 18. maja 1946. godine u selu Đukići. Napisao je i autorizovao oko 120 članaka iz oblasti metodologije vojnih i drugih nauka u brojnim časopisima, 30 autorizovanih predavanja, lekcija, skripti, knjiga, studija, monografija, projekata i separata. Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima. Za svoj rad u aktivnoj vojnoj službi ocenjivan je najvišim službenim ocenama. Odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, 1976; Ordenom narodne armije sa srebrnom zvezdom, 1982; Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima, 1986; Ordenom VJ III 2002.  godine. Penzionisan je 28. avgusta 2002. godine sa činom pukovnika, doktora nauka – redovnog profesora iz Metodologije vojnih nauka. Posle penzionisanja nastavlja rad na dužnosti specijalnog savetnika izvršnom direktoru u Evropskom centru za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu. Od 2006. godine nastavlja rad na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci. Prvo se nalazio na dužnosti nastavnika, zatim dekana Fakulteta za političke nauke, te rektora Univerziteta.