Izložba novosadskih umetnika u Austriji

Galerija GrenzArt, Hollabrunn, Austrija 19. oktobar – 18. novembar 2018. COOPERATION EXTENDED – 4. ART LINKS 2018: SRBIJA U okviru internacionalne umetničke razmene Cooperation extended – Art links, udruženog projekta Kulturnog centra Novog Sada i Međunarodnog festivala vizeulne umetnosti Dunavski dijalozi, pre nedelju dana, 19. oktobra, otvorena je u austrijskom gradu Holabrunu, izložba likovnih umetnika iz Novog Sada. Od ukupno dvanaest izlagača, čak osam je prisustvovalo otvaranju i provelo nekoliko dana u Holabrunu, upoznajući se sa lokalnim umetnicima, aktuelnom situacijom likovne scene u Donjoj Austriji, kao i sa kulturnim dobrima.   Foto: Stefana Zorzi Izložba novosadskih umetnika pod nazivom Kamen – papir – makaze nastavak je uspešne saradnje sa austrijskim likovnim udruženjima. Da podsetimo, prošle 2017. godine, dvanaest holabrunskih umetnika predstavilo je svoje radove u Galeriji Rajka Mamuzića, a u toku 2014. godine realizovane su četiri izložbe tridesetak umetnika iz Austrije i Srbije, u Medlingu i Badenu, Zrenjaninu i Novom Sadu. Izložba novosadskih umetnika u Galeriji udruženja umetnika GrenzArt iz Holabruna u Austriji traje do 18. novembra tekuće godine. Foto: Stefana Zorzi Rock-paper-scissors Izložba Kamen – papir – makaze predstavlja dvanaest umetnika iz Novog Sada kroz radove na papiru, od papira, uz upotrebu kamena ili makaza: crteži, kolaži, litografija, objekti, video instalacija… Tema se odnosi na korišćeni materijal sa jedne, a sa druge strane poredi život i umetnost sa poznatom igrom, kao i sa manje zabavnim i složenim pojavama poput: pitanja moći, (ne)pravde, donošenja odluka u kriznim situacijama, faktora sreće ili postojanja više sile koja ponekad prevagne nad veštinom i napornim radom, i uopšte čini ravnotežu koju često sami narušavamo. O pomenutim problemima u svojim delima promišljali su sledeći autori: Danijel Babić, Danica Bićanić, Maja Erdeljanin, Goran Despotovski, Jelena Đurić, Goran Jureša, Nebojša Lazić, Lazar Marković, Mileta Poštić, Monika Sigeti, Jelena Sredanović i Georg Vinokic. Foto: Danijel Babić Sama igra Kamen-papir-makaze se igra u dvoje, postoje tri simbola koje igrači formiraju svojim šakama, pesnica za kamen, ispružena šaka za papir i dva pružena prsta za makaze. Svaki od ta tri elementa jači je od jednog i slabiji od drugog. Faktor sreće ili uspešne psihološke procene protivnika utiče na odabir simbola koje igrači pokazuju. Zbog svoje nasumičnosti često se odabira i kao fer metod donošenja nepristrasnih odluka umesto bacanja novčića ili izvlačenja slamki. Foto: Danijel Babić Mešanje tehnika, prelazak iz crteža u grafiku, iz grafike u digitalni print, iz slike u objekat, iz objekta u video instalaciju, iz instalacije u kolaž, a iz njega ponovo u crtež odlikuju skoro sve radove na ovoj izložbi, poput popularne igre čiji naslov nosi i u kojoj ni jedan subjekat, ni jedna tema, ni tehnika nije superiornija nad ostalima, već samo u određenom trenutku posluži kao sredstvo za lakše saopštavanje ideje, kao oruđe kreativnosti.

Ostavite odgovor