Rasveta za reni bunare na Keju

JKP „Vodovod i kanalizacija“ je rekonstruisao rasvetu na reni bunarima na Keju, od Filozofskog fakulteta do Štranda. Iz Vodovoda kažu da se rasveta uklopila u prostor za rekreaciju, što Kej i jeste. S obzirom na to da su bunari neposredna zona zaštite i da je okolina bila zapuštena, rasvetom je dobijen jedan potpuno uređen i bezbedan prostor. Reni bunari su pumpna postrojenja, koja obezbeđuju sirovu bunarsku vodu za preradu i dobijanje pitke vode za snabdevanje gradova i većih naselja.

Ostavite odgovor