ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

У Општини Сремски Карловци, дана 27.01.2021. године, одржана је прва седница Радне групе за израду Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома и Ромкиња. Како је истакла Живана Живановић координаторка Радне групе, значај за инклузију Рома на локалном новоу је израда акционог плана са циљем је да се обезбеде бољи услови за образовање, становање, здравље, социјалну заштиту, културу, информисање и заштиту животне средине. Чланица Општинског већа за спорт, омладину и социјалну политику, која је и сама припадница ромске националности, посебно је нагласила да је Општина Сремски Карловци показала пример добре праксе тако што је први пут у Војводини представница Ромске националности постављена за чланицу Општинског већа.