ЈКП „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД СПРЕМНО ДОЧЕКУЈЕ ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2020/2021.

Јавно комунално предузеће „Тржница“ спремно дочекује зимску сезону 2020-2021. године. Зимску сезону на свим новосадским пијацама дочекујемо са уредно припремљеном и технички исправном механизацијом, која се за ове сврхе састоји од два трактора Беларус са даском за чишћење снега, утоваривачима и посипачима за со и два мала трактора IMT 539 са даском за чишћење снега и утоваривачем за чишћење простора између тезги. Такође, располажемо моторним грталицама (4 комада) и осталом механизацијом и алатом за уклањање снега и леда током наступајућег периода попут лопата за снег, секача за лед и слично. За ове намене, предузеће је припремило и 50 t соли која је већ распоређена по пијацама, а Зимска служба је већ у приправности, иако по програму рада рад ове службе обухвата период од 15. новембра до 15. марта. Ове године ЈКП „Тржница“ Нови Сад своју механизацију допунила је новим багером и мини утоваривачем који се такође могу користити за уклањање снега. За све додатне информације контактирајте нас путем имејла informisanje@nstrznica.co.rs.