ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНА ЂУРЂЕВАЧКА ЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА – ИЩЕ ЄДНА УСПИШНА ДЮРДЬОВСКА ЛОВАРСКА ҐУЛАШИЯДА

У викенду за нама, у суботу 17. августа у Ђурђеву је одржана пета „Ловачка гулашијада” Ловачког дружтва „Ђурђево” из Ђурђева. На њој су гулаш по свом укусу кувала тридесет седам кувара са својим екипама из више места Јужне Бачке. Из Жабља, Чуруга, Турије, Шајкаша, Госпођинаца, Ђурђева и других места. Кувао се гулаш од дивљачи па је та чињеница тој манифестацији дала на посебности и специфичности коју позитивно поздравјају и учесници и посетиоци. И ове године су се на једном месту у Ђурђеву састали љубитељи доброг гулаша, а кувари су још од најаве „Ловачке гулашијаде” развијали стратегију кувања меса, какве ће зачине и када ставити, колико воде, а колико меса. Исти дан у 15 часова почело припремање гулаша, а њихов мирис се ширио целом дужином главне улице у Ђурђеву. Манифестација је била јако лепо посећена, било је око шесто људи, а већина су били чланови екипа које су се такмичиле. Тајних рецепата је било много, свако је имао свој за себе. Неко је у гулаш ставио джем, неко чоколаду, млевену паприку, више или мање белог лука, у сваком је доминирало оно за шта се одлучио главни кувар, а у победничком је доминирао укус меса. Прво место је заузела екипа „Шишмиши” главни кувар Жељко Микић, друго место екипа „Спортски риболовци” главни кувар Александар Нађфеј, а треће место екипа „Бифе Ирена” главни кувар је био Дејан Штетин. -Учествујем сваке године и увек исто кувам, али до сада нисам добио ниједну награду. Нормално да сам стављао и тајне састојке. Држим се рецепта моје баке Цилике, на шест килограма меса ставио сам четири килограма црног лука, пет чешња белог лука, а месу које смо добили од организатора смо додали и два и по килограма јунетине. Јако је важан амбијент где се кува. Главни кувар мора бити опуштен и никако жедан, а на крају је најважније да жири буде задовољан, рекао је главни кувар Жељко Микић.  -Сваке године кувам исто. Могу вам рећи да стављам и джем, најважније ми је да у гулаш ставим све природне и домаће производе јер је то и најбоље, рекао је главни кувар Александар Нађфеј који је на „Ловарској ґулашијади 2017” заузео прво место. -Учесвујем први пут и задовољан сам што смо заузели треће место. Нисам стављао ништа посебно од зачина, класика, вегета, першун и бибер, а класично сам припремао и кувао, али треба знати прави моменат када се шта ставља, а имам и своје тајне. Први пут сам кувао ову дивљач. Важно је стално пробати, мешао сам сваких пет минутасва, рекао је главни кувар Дејан Штетин. Гулаш се кувао три сата, на плину, а затим је трочлани жири пробао и оценио све узорке гулаша. Организатори су задовољни са свиме, али су свесни да интересовање расте сваке године и да им је због те чињенице потребна додатна помоћ, посебно финансијска. -Са годинама се повећава број заинтересованих за учествовање, ми се трудимо да обезбедимо све, услове за кување и добру забаву. Ове годне имамо највише екипа, а чини ми се да ће нам лимит бити четрдесет екипа. Кувари су се трудили да буду оригинални, али најважније је да гулаш не буде нит печен нит прокуван, а класични приступ кувања је превазиђен. Оцењивали смо боју, компактност и укус. У првом кругу елиминација, већ по изгледу, јер се одвајала маст, пливао лук, бибер или зачини, а затим и укусу смо елиминисани двадесет узорака гулаша. Када сам пробао гулаш који смо на крају оценили као најбољи, остао ми је укус устима и одмах сам знао да је то то, рекао је Владимир Остојин председник ЛД „Ђурђево” који је ове године био члан жирија за оцењивање гулаша, више се не такмичи јер је до сада освојио сва три места. У жирију је био и Мирко Хромиш и Чеда Летић длугогодишњи кувари и угоститељи. Већ се на овој „Ловачкој гулашијада” договарало и планирало за следећу, али и радо препричавало дегађаје са прошлогодишњих. После такмичарског дела послужени су гулаши, а кувари су размењивали искуство. Орґанизотори су и ове године учесницима обезбедили три киле меса дивље свиње, велики сунцобран, сто, клупе, мајице са натписом „Ловачка гулашијада 2019”, награде и признања за прва три места. Добили су пехар и медаље, а прво место и ваучер у вредности од десет хиљада динара за гозбу на Голф центру у Жабљу који је обезбедила Туристичка организација Општине Жабаљ. Организацију су помогли и Персу маркети и Месна заједнца Ђурђево.     За војвођанске.рс : С. Саламун  ИЩЕ ЄДНА УСПИШНА ДЮРДЬОВСКА ЛОВАРСКА ҐУЛАШИЯДА У викенду за нами, всоботу 17. авґуста у Дюрдьове отримана пията „Ловарска ґулашияда” Ловарского дружтва „Дюрдьов” з Дюрдьова. На нєй ґулаши по своїм смаку варели трицец седем кухаре зоз своїма екипами зоз вецей местох Южней Бачки. Зоз Жаблю, Чурогу, Туриї, Шайкаш, Ґосподїнци, Дюрдьова и других местох. Варел ше ґулаш зоз дзивини та тот факт тей манифестциї дава на окремносци и специфичносци котри позитивно поздравяю и учашнїки и нащивителє. И того року ше на єдним месце у Дюрдьове зишли любителє доброго ґулашу, а кухаре ище од наяви „Ловарскей ґулашияди” розвивали свою стратеґию вареня меса, яки присмачки и кеди их положа, кельо води, а кельо меса. Исти дзень на 15 годзин почало пририхтованє ґулаша, а їх пах ше чувствовал вонконцом главней улїци у Дюрдьова. Манифестация була барз крашнє нащивена, було коло шейст людзох, а векшина були члени екипох котри ше змагали.    Тайни рецепти було вельо, кажде мал свою за себе. Дахто до ґулашу кладол маджун, дахто чоколаду, млєту паприґу, вецей або менєй цеску, у каждим преовладовало тото за цо ше одлучел главни кухар, а у победнїцким доминовал смак меса. Перше место завжала екипа „Шишмиши” главни кухар Желько Микич, друге место екипа „Спортски риболовци” главни кухар Александар Надьфей, а треце место екипа „Бифе Ирена” главни кухар бул Деян Штетин. -Участвуєм каждого року и вше исто варим, алє сом по тераз нє достал анї єдну награду. Нормално же сом кладол и тайни состойки. Тримам ше рецепту моєй баби Цилики, на шейсц килограми меса положел сом штири килограми цибулї, пейц главки цеску, а ґу тому месу цо зме достали од орґанизаторох доложели зме ище два и пол килограми юнетини. Барз важни амбиєнт дзе ше вари. Главни кухар муши буц опущени и нїяк смиядни, а на концу найважнєйше же би жири бул задовольни, гварел кухар Желько Микич.   -Каждого року варим исто. Можем вам повесц же кладзем и маджун, найважне ми же бим до ґулашу положиц шицко природне и домашнє бо то и найлєпше, гварел главни кухар Александар Надьфей котри на „Ловарска ґулашияда 2017” завжал перше место. -Участвуєм першираз и задовольни сом же зме завжали трецец место. Нє кладол сом нїч окремне од присмачкох, класика веґету, петрушку и попер, а класично сом пририхтал и варел, лєм треба знац прави момент кеди ше цо кладзе, а мам и свойо тайни. Першираз сом варел тоту дзивину. Важне стално коштовац, мишал сом кажди пейц минути, гварел главни кухар Деян Штетин. Ґулаш ше варел три годзини, на плин, а потим трочлени жири коштовал и оценьовал узорки ґулашох. Орґанизаторе задовольни зоз шицким, алє су свидому же интересованє каждого року вше векше и же пре таки стан потребна додатна помоц, окреме финансова.      -З роками ше осетно звекшує число заинтересованих за учесц, а ми ше намагаме же би зме шицким обезбедзели, условия за варенє и добру забаву. Того року маме найвецей екипи, а видзи нам ше же нам лимит будзе штерацец екипи. Кухаре ше намагаю буц ориґинални, алє найважнєйше же би їх ґулаш нє була анї як печени анї преварени, а класичи приступ вареню превозидзени. Оценьовали зме фарбу, компактносц и смак. У першим кругу елиминацийох, уж по випатрунку, бо ше одвоєла масц, плївала цибулька, попер або присмачки а потим и смаку зме елиминисали двацец узорки ґулашох. Кед сом пробовал ґулаш котри зме на концу оценєни як налєпши, остал ми його смак у устох и такой сом знал же то то, гварел Владимир Остоїн предсидатель ЛД „Дюрдьов” котри того року бул и член жирия за оценьованє ґулашох, вецей ше нє змага понеже освоєл шицки три места. У жирию були и Мирко Хромиш и Чеда Летич длугорочни кухаре и погосцителє. Уж на тей „Ловарскей ґулашияда” ше радзело и плановало за шлїдуюцу, алє и дзечнє преприповедовали случованя зоз прешлорочних. После змагательней часци послуговал ше ґулаш, а кухаре розменьовали искуствия. Орґанизоторе и того року учашнїком обезпечели три килограми меса дзивей швинї, вельки сунцобран, стол, лавки, маїци з надписом „Ловарска ґулашияда 2019”, награди и припознаня за перши три места. Достали по погар и металиї, а перше место и ваучер вредносци дзешец тисячи динари за госценє у Ґолф центру у Жаблю котри обезпечела Туристична орґанизация Општини Жабель. Орґанизацию помогли и Персу маркети и Месна заєднїца Дюрдьов.  За войводянски.рс : С. Саламун