K0NKURS ZA STUDENTE ROMSKE NACIONALNOSTI

K0NKURS ZA STUDENTE ROMSKE NACIONALNOSTI

Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2019/2020. godinu.

Pozivamo studente romske nacionalnosti, da dostave popunjene formulare  Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine na adresu:

MASARIKOVA 5, 13 SPRAT, 11000 BEOGRAD.
KONTAKT TELEFON: 0113061603,
Е-МАИЛ: info@romskinacionalnisavet.org.rs

Nacionalni savet romske nacionalne manjine overava pripadnost romske nacionalne manjine i prosleđuje kompletna dokumenta resorsnom ministarstvu.

ROK ZA DOSTAVU 25. ОKTOBAR 2019. GODINE

Potrebne formulare možete preuzeti:

http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/

 

Za vojvođanske.rs

Aleksandra Nikolić

 

Konkurso pala o dipe studenteske stipendijengo vučeškolenge ustanovengo ande Republika Srbija pala školsko 2019/2020. berš.

Akharas e studentonen save si Rroma, te bičhalen pherde formularujra Nacionalne savetoske rromane nacionalne minuritengo pe adresa:

MASARIKOVA 5, 13 SPRAT, 11000 BEOGRAD.
KONTAKT TELEFONO: 0113061603,
Е-МАИЛ:
info@romskinacionalnisavet.org.rs

Nacionalno saveto rromane nacionalne minuritengo del o štambiri kolen save si Rroma thaj sa e dokumentujra bičhalel resursne ministrsoske.

VRJAMA DŽI KANA ŠAJ BIČHALEN SI 25. OKTOBRI 2019. BERŠ

Formulajra save tubun tumen šaj te len:

http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/

 

Pala vojvođanske.rs

Aleksandra Nikolić