K0NKURS ZA STUDENTE ROMSKE NACIONALNOSTI

Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2019/2020. godinu. Pozivamo studente romske nacionalnosti, da dostave popunjene formulare  Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine na adresu: MASARIKOVA 5, 13 SPRAT, 11000 BEOGRAD. KONTAKT TELEFON: 0113061603, Е-МАИЛ: info@romskinacionalnisavet.org.rs Nacionalni savet romske nacionalne manjine overava pripadnost romske nacionalne manjine i prosleđuje kompletna dokumenta resorsnom ministarstvu. ROK ZA DOSTAVU 25. ОKTOBAR 2019. GODINE Potrebne formulare možete preuzeti: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/   Za vojvođanske.rs Aleksandra Nikolić   Konkurso pala o dipe studenteske stipendijengo vučeškolenge ustanovengo ande Republika Srbija pala školsko 2019/2020. berš. Akharas e studentonen save si Rroma, te bičhalen pherde formularujra Nacionalne savetoske rromane nacionalne minuritengo pe adresa: MASARIKOVA 5, 13 SPRAT, 11000 BEOGRAD. KONTAKT TELEFONO: 0113061603, Е-МАИЛ: info@romskinacionalnisavet.org.rs Nacionalno saveto rromane nacionalne minuritengo del o štambiri kolen save si Rroma thaj sa e dokumentujra bičhalel resursne ministrsoske. VRJAMA DŽI KANA ŠAJ BIČHALEN SI 25. OKTOBRI 2019. BERŠ Formulajra save tubun tumen šaj te len: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/   Pala vojvođanske.rs Aleksandra Nikolić