UNIŠTENO PREKO 100 KILOMETARA RIBARSKIH MREŽA

Tokom trajanja sajmova LORIST, na poligonu JP ”Vojvodinašume” uništeno je više od 100 kilometara ribarske mreže i drugih ribarskih alata koji su zaplenjeni prilikom nedozvoljenog i protivzakonitog korišćenja. Tom prilikom, najuspešniji radnici JP ”Vojvodinašume” su i nagrađeni Direktor JP ”Vojvodinašume“ Roland Kokai čestitao je najuspešnijim ribočuvarima, Milenku Vujatoviću iz Šumskog gazdinstva Sombor i Radiši Nešiću iz Šumske uprave Apatin. U okviru godišnjih kvota za praćenje rada ribočuvarske službe JP ”Vojvodinašume“, donete su mesečne i godišnje kvote za svaki ogranak pojedinačno, čime je moguće pratiti izvršenje i učinak ribočuvarske službe u ogranku preduzeća. Analiza o rezultatima rada ribočuvarske službe ukazuje da su donete godišnje kvote o praćenju rada ribočuvarske službe unapredile rezultate rada ribočuvarske službe. Broj zaplenjenih mreža, dužina zaplenjenih mreža, kao i drugog nedozvoljenog ribarskog alata u periodu od 2015. do 2019. prosečno je godišnje ispunjavan u rasponu od 110 do 130 odsto i predstavlja veoma značajan parametar u ocenjivanju rada i prisutnosti ribočuvara na terenu. U 2019. godini zaplenjeno je 97.000 metara mreža, više od 3.765 bubnjeva, senkera i drugog nedozvoljenog ribarskog alata. U periodu 2015-2019. godine podnesena je 301 prekršajna prijava za nezakonit ribolov, a od tog broja rešeno je 89 prijava ili svega 33 odsto. Izvor: vojvodinasume.rs