KONCERT MEĐUNARODNE RADIONICE KAMERNE MUZIKE

NEDELJA, 19. AVGUST 2018.

GRADSKA KUĆA, SVEČANA SALA, U 20:21

17 GODINA COLLUVIO – A

K O N C E R T

MEĐUNARODNE RADIONICE KAMERNE MUZIKE

 

Učestvuju

 

Antoan Pišon, klavir Francuska Royal College of Music, London

Ljubomir Trujanović, violina Srbija Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu

Pavle Popović, violončelo Srbija Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu

Anastasia Galenina, klavir Rusija Konzervatorijum Sankt Petersburg

Hans Kristijan Ajavik, violina Estonija Muzička akademija Frankfurt

Pavle Rakočević, violončelo Srbija Škola za muzičke talente Ćuprija

Elena Ovčarenko, klavir Ukrajina Muzička akademija Kijev

“IZMAILOVSKY” QUARTET, Sankt Petersburg Anita Ožeškoskajaviolina Juri Šundjak, violina Nadežda Savina, viola Ilja Izmailov, violončelo

 

Solluvio (osnovano 2001. godine)

Svake godine početkom augusta, posle audicija, između devet i jedanest prvoklasnih mladih muzičara upoznaju se na poljoprivrednom dobru Horneg, Štajerska, Austrija, do sada uglavnom dolazeći iz bivših jugoslovenskih republika i iz država sa nemačkog govornog područja. Oni se pripremaju na majstorskom kursu COLLUVIO za svoju internacionalnu koncertnu turneju.

Težište 2018: susret Rusija- Ukrajina

Umetničko vođstvo:

Juri Kot (Ukrajina), pijanista i prof. klavira Fakulteta muzičke umetnosti u Kijevu,

Olivera Milić  Kirher (Srbija), violinistkinja i prof. violine u Sremskoj Mitrovici i

Mainhard Holer (Austrija), čelista i rukovodilac privatne klase violončela u Minhenu

Postignuto će biti dopunjeno instrukcijama  Klausa – Kristiana  Šustera, dugogodišnjeg pijaniste „Altenberg“ trija iz Beča, koji će na kraju kursa svoja iskustva preneti u radu sa mladim talentima. Mladi muzičari dovode u neposredan kontakt osobenosti kultura njihovih zemalja: jezik, geografiju, istoriju, način života, kuhinju, muziku itd, što razbija ranije predrasude prema drugim kulturama.

Svake godine nastaju kvalitetna i trajna prijateljstva. Muzički i privatni kontakti se održavaju i preko granica.

Bavarska i Slovenačka radio-telvizija, kao i Radio-televizija Bosne i Hercegovine i Radio-telvizija Srbije godinama snimaju i emituju koncerte, a uz podršku ORF-a (austrijska radio-televizija) je Valter Vehmejer 2010. Godine snimio izvrstan dokumentarni film o COLLOVIO –u, „Muzika posle rata“, koji je nekoliko puta bio prikazivan na većini TV-stanica na nemačkom govornom području.

 

P R O G R A M

Ludvig van Betoven                     

Deset varijacija op. 121a za klavir, violinu i violončelo (1770-1827) na temu pesme Wenzela Müllera “Ich bin der Schneider Kakadu”

Trio Anastasia – Hans Christian – Pavle R. Moris Ravel

Trio za klavirviolinu i violončelo ( 1914 (1875-1937) Modéré – Pantoum – Passacaille – Final

Trio Antoine – Ljubomir – Pavle R.

Aron Kopland Trio za klavirviolinu i violončelo ( 1929 (1900-1990)  “Vitebsk. Study on a Jewish theme”

Trio Anastasia – Hans Christian – Pavle R.

Dmitri Šostakovič

Kvintet za klavirdve violineviolu i violončelo,op. 57 (1940) (1906-1975) Praeludium – Fuge – Scherzo – Intermezzo – Finale

Elena Ovčarenkoklavir i i “Izmaylovsky” Kvartet, Sankt Petersburg

Antoine Pichon, (22), klavir, Francuska, Royal College of Music, London (klasa Peter Jablonski)

Ljubomir Trujanović (24) violina, Srbija, FMU Beograd (klasa Maje Jokanović

Pavle Popović, (20) violončelo, Srbija, FMU Beograd (klasa Srđana Sretenovića)

Anastasija Galenina, (22) klavir, Rusija, Konzervatorijum Sankt Petersburg (klasa  Olega Malova )

Hans Christian Aavik, (20) violina, Estonia, Musikhochschule Frankfurt a. M. ( klasa Erika Šumana / Erika Schumanna)

Pavle Rakočević, (17) violončelo, Srbija, Škola za muzičke talente, Ćuprija ( klasa Bože Saramandića)

Elena Ovčarenko, (22) klavir, Ukrajina, Muzička akademija Kijev (klasa Juri Kota)

“IZMAILOVSKY” QUARTET, Sankt Petersburg Anita Ožeškoskajaviolina Juri Šundjak, violina Nadežda Savina, viola Ilja Izmailov, violončelo

Ostavite odgovor