Спасти или спасити?

У време када је припремано друго издање Српског језичког приручника (2004. година) тврдило се да још увек није јасно да ли као стандардан треба признати облик глагола спасити, поред оног уобичајеног спасти – спасем, спасеш, спасе, спасемо, спасете, спасу, трпни придев спасен (прва глаголска врста). Развијен вероватно аналогијом према глаголима као што су носити, глагол спасити (спасим, спасиш, спаси, спасимо, спасите, спасе, трпни придев спашен, дакле, као ношен) често можемо да нађемо у свакодневном писаном изражавању (за спасити излази чак милион и по погодака на Гуглу). Мислите да је свако ко је ношен – спашен? Уколико се допусти овај други облик, каже Српски језички приручник, мора се признати и трајни облик спашавати, поред досадашњег спасавати спашавање, поред спасавање; као и спашење поред спасење). Међутим, Приручник ипак предност даје глаголу спасти, што чини и Правопис српског језика који превагу даје облицима спасавати и спасавање, а за спасити каже да је боље користити спасти (стр. 457). И Речник Матице српске бележи глагол спасити, али га значењски упућује на гл. спасти, чиме предност даје овом другом. Стрпљен – спасен. Ношен – спасен. Или спашен?

Ostavite odgovor