Konkurs za samostalne i grupne izložbe za 2020. godinu

Kulturni centar Novog Sada raspisuje konkurs za samostalne i grupne izložbe za 2020. godinu: za oblast savremene likovne umetnosti, u galerijama Likovni salon (Katolička porta 5) i Mali likovni salon (Bulevar M. Pupina 9); a u oblasti fotografije, dizajna i primenjene umetnosti u galeriji Kluba „Tribine mladih” (Katolička porta 5, II sprat). Konkurs je otvoren do 31. jula 2019. Dokumentacija za konkurs treba da sadrži: – 10 kolor fotografija radova koji se predlažu za izložbu (poželjno je da prezentacija bude u jednom PDF formatu), – sažetu koncepciju izložbe, – tehnički opis izložbe (ukoliko se koriste tehnička sredstva koja galerija ne poseduje, umetnik je obavezan da ih za izložbu obezbedi sam), – profesionalnu biografiju, – kontakt adresu, e-mail i telefone i – napomenu za koji prostor konkurišete Dokumentaciju za izložbu slati na e-mail: konkursi@kcns.org.rs (naslov (Subject) mejla treba da sadrži ime autora i naziv galerije za koju se konkuriše: Ime Prezime – Naziv galerije – Konkurs 2020) ili na adresu: Kulturni centar Novog Sada, Katolička porta 5, 21000 Novi Sad sa naznakom „Konkurs za izložbu u 2020”, ili doneti lično na istu adresu radnim danom od 9 do 15 časova. Predložena izložba radova, koji nisu stariji od 5 godina, treba da bude spremna za postavku već od januara 2020. Umetnički savet zadržava pravo zamene izlagačkih prostora (u zavisnosti od dimenzija radova, koncepcije pojedinih postavki, tehničkih zahteva i mogućnosti ili nepredviđenih okolnosti). O tome, kao i o odluci o dodeljenim terminima i izlagačkim prostorima biće obavešteni svi prijavljeni autori do kraja septembra 2019. Kontakt osoba Maja Kovačević 021/ 528 972 Dodatna pitanja možete postaviti na mejl: konkursi@kcns.org.rs Konkursni materijal se ne vraća. U prilogu su priloženi tlocrti i fotografije sve tri galerije.