КУЛТНИ ШПИВАЧ НАЩИВЕЛА ДЮРДЬОВ – БУЛ НАМ БЕБЕК КУЛТНИ ПЕВАЧ ПОСЕТИO ЂУРЂЕВО – БИО НАМ ЈЕ БЕБЕК

Конєчно и Дюрдьов постал центер швета, голєм на єдну ноц. То валал у котрим ше у викенду за нами зишли велї любителє музики, журкованя и манифестацийох на котрих мож упознац прихильносци и настояня того валалау. У викенду за нами отримана пията Манифестация ,,Дюрдьов отвореного шерца” котра промовує валал, єй найвизначнєйши продукти и добру музику, а скорей шицкого рок. После Партибрейкерсох, Риблєй чорба, Амайлиї, Там 011 и Ван Ґоґа, того року наступел леґендарни шпивач и дакедишнї шпивач култней югославянскей ґрупи ,,Бєло дуґме”, припознати Желько Бебек. Вон бул главна гвизда того вечара, шпивал велї свойо гити, алє и гити котри шпивал док бул член, односно шпивач у ґрупи ,,Бєло дуґме”. Удало му ше же би свою моцну енерґию пренєсол на публику котра нєпреривно шпивала з нїм и дюскала. У дво ипол годзиновим концерту нєпреривно тримла позитвну и розшпивану атмосверу при нащивительох шицких возростох, алє буквално, од гевтих наймладших котри ище нє знаю ходзиц по гевтих котри одросли з його шпиванками. Амбиєнтм, озвученє и бина на спорстким полиґони у Дюрдьове дзе ше вше отримує тота манифестация була прекрасна цо допринєсло копмлетному, доброму и позитивному чувству публики. Пред Жельком Бебеком наступел бенд ,,100’s i prijatelji” котри преважно грає рок музику и дзекуюци котрому здогаднуте на дакишнього члена ґрупи и єдного з водзацих орґанизаторох тей манифестациї, Мария Тртича котри траґично настрадал у авґусту прешлого року. Прето на єдним од мурох на спомнутим полиґону намальовани його мурал. На годзину по пол ноци наступел ди-джей MtHaza котри уж традицийно пуща електронску музику. Журка даскельо тисячох нащивительой зоз велїх местох нашей деражви тирвала до три годзин по пол ноци, а того вечара крем добрей музики була и промоция дюрдьовского бренд – бостану, та нащивителє могли коштовац розхладзени динї и ґереґи, продукти з нїх, як и упознац ше зоз другима забавнима активносцами у Општини Жабель. Орґанизатор манифестациї валалске Здруженє „Зєдинєни фарби звука” зоз Дюрдьова. Вецей информациї на ФБ профилу Ujedinjene boje zvuka. За войводянски.рс : С. Саламун  Коначно је и Ђурђево постало центар света, барем на једну ноћ. То је село у ком су се у викенду за нама састали многи љубитељи музике, журкања и манифестација на којима се може упознати наклоност и настојања тог села. У викенду за нама одржана је пета Манифестација ,,Ђурђево отвореного срца” која промовише село, њене најстакнутије производе и добру музику, а пре свега рок. После Партибрејкерса, Рибље чорбе, Амајлије, Тап 011 и Ван Гога, ове године је наступио легендарни и култни, некадашњи певач југословенске групе ,,Бјело дугме”, познати Жељко Бебек. Он је био главна звезда вечери, певао је много својих хитова, али и хитове које је певао док је био члан, односно певач у групи ,,Бјело дугме”. Своју јаку енергију је успео да пренесе на публику која је непрестано певала са њим и ђускала. Певао је два ипо сата и успео је да сво време држи позитивну и распевану атмосверу посетиоцима свих узраста, али буквално, од оних најмлађих који још не знају да ходају по оне који су одрастали уз његове песме. Амбијент, озвучење и бина на спортском полигону у Ђурђеву где се увек одржава ова манифестација је била прелепа што је допринело компленом, добром, позитивном осећају код публике. Пре Жељка Бебека, ове вечери је наступио бенд ,,100’s i prijatelji” који су претежно свирали рок музику и захваљујући ком се подсетило на надакашњег члана бенда и једног од водећих организатора ове манифестације, Марија Тртића из Ђурђева који је у августу прошле године трагично настрадао. Зато је на једном од зидова на поменутом полигону нацртан муралу са његовим ликом. У један сат после поноћи наступио је Ди-джеј MtHaza који је традиционално пуштао електронску музику. Журка неколико хиљада посетиоца из многих места наше државе трајала је до три сата после поноћи, а ово вече осим добре музике било је и промоције ђурђевачког бренда – бостана, тако да су посетиоци могли да пробају разхлађене лубенице и диње, прозводе од њих, као и да се упознају са другим забавним активностима у Општини Жабаљ.  Организатор манифестације је Удружење „Уједињене боје звука” из Ђурђева. Више информација на ФБ профилу Ujedinjene boje zvuka. За војвођанске.рс : С. Саламун