Маршрута

Често се, вероватно у настојању да се упрости нагомилавање сугласника на једном месту, при изговору и писању ове речи греши тако што се испушта слово „р”  – маршута, међутим, правилно је само маршрута. Што се тиче порекла ове речи, чије је значење утврђен правац кретања, пловидбе или лета, као и документ који садржи план кретања, Велики речник страних речи и израза даје предност немачком (Marschroute), док Речник САНУ прво наводи француски језик (marche – кретање, ход и route – пут). Где год да сте кренули, срећно!

Ostavite odgovor